Wysoki poziom odpowiedzi w przypadku kombinacji leków u chorych na RCC

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Połączenie immunoterapii i inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) spowodowało przełomowy wskaźnik odpowiedzi w przerzutowym raku nerkowokomórkowym (RCC).

W badaniu klinicznym fazy 1b, u pacjentów wcześniej nieleczonych 38 z 52 (73%) osób uzyskało obiektywną odpowiedź, w tym u 4 pacjentów zanotowano pełne odpowiedzi. Badano kombinację aksytynibu (Inlyta, Pfizer) i pembrolizumabu (Keytruda, Merck).

Współczynnik odpowiedzi został określony przez autorów badań jako „bezprecedensowy”.

Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) wynosiła 20,9 miesiąca, zaś mediana czasu odpowiedzi wynosiła 18,6 miesiąca. Średni czas obserwacji w badaniu wynosił 17,6 miesiąca.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Aktywność przeciwnowotworowa kombinacji jest lepsza niż w przypadku monoterapii aksytinibem lub inhibitorem PD-1 / PD-L1 (receptor programowanej śmierci 1 / ligand receptora programowanej śmierci 1). Takie połączenie podwoiło skuteczność leków. Tego rodzaju kombinacja może stanowić istotny postęp w leczeniu tej choroby, a także pomóc zdefiniować inne kombinacje podobnych leków na inne nowotwory, które również będą skuteczne.

W zaawansowanym RCC leczenie różnymi inhibitorami receptora VEGF rzadko prowadziło do trwałej i całkowitej odpowiedzi. Standardowe leki pierwszego rzutu, jakimi są: sunitynib i pazopanib, prowadzą do średniego przeżycia bez progresji na poziomie około 8-12 miesięcy.

Pomysł połączenia środków anty-VEGF z immunoterapią nie jest nowy; poprzednie badania wykazały również skuteczność. Jednak nadmierna toksyczność spowodowała, że ​​badacze zrezygnowali z tego rodzaju terapii.

Aksytynib jest nowszym, „bardziej selektywnym” inhibitorem receptora VEGF niż sunitynib i pazopanib, które są wielotorowymi inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI). Aksytynib jest już zatwierdzony do leczenia drugiego rzutu zaawansowanego RCC. Pembrolizumab jest dopuszczony do stosowania w wielu typach raka, tylko nie w RCC.

Autor: Agata Ernst

Źródło: www.medscape.com/viewarticle/892672

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.