Wysoki poziom odpowiedzi w przypadku kombinacji leków u chorych na RCC

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Połączenie immunoterapii i inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) spowodowało przełomowy wskaźnik odpowiedzi w przerzutowym raku nerkowokomórkowym (RCC).

W badaniu klinicznym fazy 1b, u pacjentów wcześniej nieleczonych 38 z 52 (73%) osób uzyskało obiektywną odpowiedź, w tym u 4 pacjentów zanotowano pełne odpowiedzi. Badano kombinację aksytynibu (Inlyta, Pfizer) i pembrolizumabu (Keytruda, Merck).

Współczynnik odpowiedzi został określony przez autorów badań jako “bezprecedensowy”.

Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) wynosiła 20,9 miesiąca, zaś mediana czasu odpowiedzi wynosiła 18,6 miesiąca. Średni czas obserwacji w badaniu wynosił 17,6 miesiąca.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Aktywność przeciwnowotworowa kombinacji jest lepsza niż w przypadku monoterapii aksytinibem lub inhibitorem PD-1 / PD-L1 (receptor programowanej śmierci 1 / ligand receptora programowanej śmierci 1). Takie połączenie podwoiło skuteczność leków. Tego rodzaju kombinacja może stanowić istotny postęp w leczeniu tej choroby, a także pomóc zdefiniować inne kombinacje podobnych leków na inne nowotwory, które również będą skuteczne.

W zaawansowanym RCC leczenie różnymi inhibitorami receptora VEGF rzadko prowadziło do trwałej i całkowitej odpowiedzi. Standardowe leki pierwszego rzutu, jakimi są: sunitynib i pazopanib, prowadzą do średniego przeżycia bez progresji na poziomie około 8-12 miesięcy.

Pomysł połączenia środków anty-VEGF z immunoterapią nie jest nowy; poprzednie badania wykazały również skuteczność. Jednak nadmierna toksyczność spowodowała, że ​​badacze zrezygnowali z tego rodzaju terapii.

Aksytynib jest nowszym, “bardziej selektywnym” inhibitorem receptora VEGF niż sunitynib i pazopanib, które są wielotorowymi inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI). Aksytynib jest już zatwierdzony do leczenia drugiego rzutu zaawansowanego RCC. Pembrolizumab jest dopuszczony do stosowania w wielu typach raka, tylko nie w RCC.

Autor: Agata Ernst

Źródło: www.medscape.com/viewarticle/892672

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.