Brigatinib – nowa szansa w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja Żywności i Leków zaaprobowała już czwarty preparat przeznaczony do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc wykazującego mutację genu ALK. Nowy lek nosi nazwę brigatinib i ma być stosowany u pacjentów opornych na inhibitor ALK pierwszego rzutu – kryzotynib – lub z progresją choroby mimo jego stosowania.

Nieprawidłowości genu ALK odpowiadają za niewielki odsetek przypadków raka płuc, głównie u osób niepalących lub palących sporadycznie. Najczęściej stwierdza się jego translokację powodującą nadmierną ekspresję białka ALK, czyli kinazy chłoniaka anaplastycznego, co z kolei prowadzi do niekontrolowanego namnażania komórek nowotworowych. Leczenie przerzutującego raka tego typu polega więc na hamowaniu nadmiernej aktywności ALK. W pierwszym rzucie podaje się kryzotynib, czyli najstarszy inhibitor ALK, lecz jego długotrwałe stosowanie prowadzi do rozwoju oporności spowodowanej powstawaniem kolejnych nieprawidłowości genetycznych. Opracowano więc kolejne leki – cerytynib, alektynib, a teraz brigatinib, które mają tę oporność przełamywać i wydłużać życie pacjentów o kolejne miesiące czy lata. Badania sugerują jednak, że ten ostatni wykazuje w tym wskazaniu nieco większą skuteczność od poprzedników.

Korzystne działanie brigatinibu wykazało badanie ALTA, w którym udział wzięło 222 pacjentów losowo przydzielonych do grupy otrzymującej 90 lub 180 mg brigatinibu dziennie. Całkowity współczynnik odpowiedzi (ORR) wyniósł 48% w pierwszej i 53% w drugiej grupie, a zmniejszenie rozmiaru przerzutów do mózgu zaobserwowano u odpowiednio 42% i 67%. Korzystna odpowiedź na leczenie utrzymywała się średnio przez 13,8 miesiąca, przy czym u osób otrzymujących 180 mg brigatinibu dziennie wykazano nieco dłuższe przeżycie wolne od progresji, lecz gorzej tolerowali oni terapię.

Łagodne działania niepożądane pod postacią zmęczenia, bólu głowy, kaszlu, nudności i wymiotów zaobserwowano u ponad jednej czwartej pacjentów. Wśród poważniejszych skutków ubocznych podaje się głównie zapalenie płuc. W trakcie terapii 3,7% leczonych zmarło na choroby układu oddechowego lub ciężkie zakażenia, a przyjmowanie preparatu przerwało 2,8% otrzymujących 90 mg i 8,2% otrzymujących 180 mg leku.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Brigatinib, któremu już wcześniej przyznano status terapii przełomowej oraz status leku sierocego (czyli takiego, który znajduje zastosowanie u stosunkowo małej liczby pacjentów, więc koncerny farmaceutyczne niechętnie podejmują się kosztownych badań nad jego skutecznością), teraz otrzymał jeszcze od FDA status oceny priorytetowej. Oznacza to, że producent będzie musiał potwierdzić jego skuteczność kliniczną dodatkowym badaniem, ale za to lek szybciej trafi do obrotu. Być może przyczyni się to do stworzenia nowych schematów terapeutycznych w leczeniu ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuc. W końcu onkolodzy mają już do dyspozycji cztery inhibitory ALK, a pytaniem pozostaje tylko, które i w jakiej kolejności wybrać. Naukowcy zapowiadają już jednak badania, które pomogą rozwiązać ten dylemat.

Dowiedz się więcej o leczeniu celowanym raka płuc: prostowraka.pl/rak-pluca

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.