Wieloparametrowe badanie krwi w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na początku bieżącego roku, w czasopiśmie Science, naukowcy z John Hopkins Kimmel Cancer Center w Baltimore (USA) opublikowali pracę opisującą możliwości wczesnego wykrywania nowotworów na podstawie badania krwi. Algorytm o nazwie CancerSEEK został zastosowany wobec 1005 pacjentów, chorujących na 8 typów nieprzerzutowych, wykrytych klinicznie nowotworów: jajnika, wątroby, żołądka, trzustki, przełyku, jelita grubego, płuc i piersi. Test oceniał poziom mutacji DNA i biomarkerów białkowych krążących w materiale pozakomórkowym, a także wykorzystywał analizy statystyczne.

Na podstawie oczyszczonego DNA z osocza pacjentów naukowcy amplifikowali materiał za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, stosując szeroki panel umożliwiający wykrywanie rzadkich mutacji w wybranych 16 genach. Powielone fragmenty DNA były jednoznacznie znakowane i dopasowywane do sekwencji referencyjnych, obecnych w nowotworowym katalogu mutacji somatycznych (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer). Drugim etapem badania było określenie poziomu biomarkerów białkowych, co jest niezwykle istotnym elementem diagnostycznym w przypadku nowotworów występujących we wczesnym stadium, gdy komórki nowotworowe nie uwalniają jeszcze DNA wykrywalnego w materiale pozakomórkowym. Pod uwagę wzięto 8 różnych białek: CA 125, CEA, CA 19-9, prolaktynę, czynnik wzrostu hepatocytów, osteopontynę, mieloperoksydazę i tkankowy inhibitor metaloproteinaz 1.

Mediana wieku w chwili rozpoznania nowotworu wynosiła 64 lata. 20% pacjentów miało raka w I stadium, 49% w II stadium, i 31% w III stadium choroby. Badanie obejmowało także grupę kontrolną 812 zdrowych osób o medianie wieku 55 lat, z brakiem choroby nowotworowej w wywiadzie.

Czułość testu wynosiła 70% dla wymienionych wyżej 8 typów powszechnych nowotworów. Natomiast wrażliwość wahała się od 69% do 98% w przypadku wykrywania 5 typów raka (jajnika, wątroby, żołądka, trzustki i przełyku), dla których nie ma dostępnych badań przesiewowych w średniej grupie ryzyka. W przypadku nowotworu w I stadium najwyższa czułość dotyczyła raka wątroby (100%), a najniższa raka przełyku (20%). Specyficzność produktu CancerSEEK wyniosła ponad 99% – tylko 7 z 812 zdrowych osób grupy kontrolnej uzyskało wynik pozytywny.

Obecnie test ten nie jest jeszcze dostępny klinicznie, jednak opublikowane wyniki badań stanowią koncepcyjną podstawę dla jednego, wieloanalitycznego testu krwi, który umożliwiłby wczesne wykrywanie wielu typów nowotworów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.esmo.org/Oncology-News/CancerSEEK-Promises-Earlier-Detection-of-Cancer