Celowane leczenie radioizotopowe zaawansowanego raka prostaty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zaawansowany rak prostaty jest chorobą nieuleczalną. Podejmowane leczenie ma na celu wydłużenie życia pacjenta i poprawę jego jakości. Dostępnymi opcjami terapeutycznymi są obecnie chemioterapia docetakselem oraz terapia antyandrogenowa abirateronem lub enzalutamidem. W kolejnej linii leczenia wskazana jest natomiast chemioterapia kabazytakselem. Z zaprezentowanych na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) wyników badania klinicznego VISION wynika, że dzięki osiągnięciom medycyny nuklearnej pacjenci z zaawansowanym rakiem prostaty mogą zyskać kolejną opcję leczenia.

Medycyna nuklearna zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych. Jednocześnie zastosowane w badaniu VISION leczenie radioizotopowe było terapią celowaną (specyficzną dla nowotworu). Radiofarmaceutyk lutet-PSMA (Lu-PSMA-617) łączy się bowiem ze swoistym antygenem gruczołu krokowego (PSMA) – białkiem które występuje na powierzchni komórek nowotworowych prostaty. Lutet wnika do komórek nowotworowych, co wystawia je na działanie promieniowania jonizującego. Dzięki wybiórczemu łączeniu się z białkiem PSMA toksyczny efekt działania lutetu jest ograniczony do komórek nowotworowych. 

Terapia Lu-PSMA jest eksperymentalna, nie została jeszcze zatwierdzona przez europejską ani amerykańską agencję ds. leków. Pozytywne wyniki badania VISION mogą jedna doprowadzić do jej rejestracji w leczeniu zaawansowanego raka prostaty. Skuteczność terapii potwierdzono również w badaniu II fazy TheraP. Wykazano w nim, że leczenie radioizotopowe Lu-PSMA wydłuża czas wolny od progresji choroby w porównaniu z kabazytakselem. Dane dotyczące długości życia leczonych pacjentów nie są jeszcze w pełni znane ze względu na zbyt krótki czas trwania badania TheraP.

Jakie były wyniki badania VISION?

W badaniu wzięło udział 831 pacjentów z zaawansowanym, opornym na kastrację rakiem prostaty, z co najmniej jednym przerzutem wykrytym w pozytonowej tomografii emisyjnej z oznakowaniem PSMA (PSMA- PET). U badanych pacjentów nastąpiła progresja choroby mimo zastosowania terapii antyandrogenowej oraz jednej lub dwóch linii chemioterapii opartej na taksanach. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup badanych – 277 z nich otrzymywało Lu-PSMA, a pozostali pacjenci stanowili grupę kontrolną otrzymującą podstawową opiekę zaleconą przez lekarza prowadzącego. Ze względu na nieznane bezpieczeństwo połączenia z Lu-PSMA niedozwolone były jednak chemioterapia, immunoterapia, leczenie radem-223 oraz terapie eksperymentalne. Stanowi to wadę badania VISION, ponieważ mimo uzyskania pozytywnych wyników, nie ocenioni skuteczność Lu-PSMA w porównaniu z obecnie dostępnymi opcjami terapeutycznymi.

W badaniu VISION wykazano, że dołączenie do standardowego leczenia radiofarmaceutyku Lu-PSMA wydłuża czas wolny od progresji choroby oraz życie pacjentów chorych na zaawansowanego raka prostaty. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wyniosła 8.7 miesięcy w grupie pacjentów leczonych Lu-PSMA w porównaniu z 3.4 miesiącami placebo. Mediana czasu całkowitego przeżycia wyniosła natomiast odpowiednio 15.3 miesięcy vs 11.3 miesięcy. 

Badana terapia Lu-PSMA wiązała się jednak z większym odsetkiem skutków ubocznych. U około 25% pacjentów wystąpiła supresja szpiku kostnego objawiająca się u 13% anemią a u 8% obniżeniem poziomu płytek krwi. Pacjenci otrzymujący Lu-PSMA doświadczali również zmęczenia, suchości w ustach, wymiotów.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/prostate-cancer

https://www.urotoday.com/conference-highlights/

https://ascopost.com/news/june-2021/

https://www.urotoday.com/conference-highlights/asco-2021/

https://www.medscape.com/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.