Cetuximab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) poddani działaniu cetuximabu (Erbitux) przy jednoczesnym zastosowaniu chemioterapii żyli o ponad 5 tygodni dłużej od osób, u których zastosowano jedynie chemioterapię – wykazało badanie przeprowadzone w ramach III fazy randomizowanego badania, którego wyniki opublikowano w 2008 roku. Wśród 1125 pacjentów, którzy wykazywali zaawansowane stadium raka płuc i których przeszli pozytywnie test na EGFR  losowo wybierano pacjentów, którzy zostali poddani chemioterapii oraz chemioterapii w połączeniu z cetuximabem.

Cetuximab jest przeciwciałem, które wiążąc się z receptorem nabłonkowego czynnika wzrostu (the epidermal growth factor receptor (EGFR)) zapobiega wzrostowi komórek nowotworowych.

U prawie wszystkich przebadanych wykazujących IV stadium choroby udało się wydłużyć medianę czasu przeżycia do 11,3 miesięcy przy zastosowaniu chemioterapii w połączeniu z cetuximabem w porównaniu do 10,1 miesięcy przy użyciu samej chemioterapii. Pozytywne skutki wykazano u pacjentów z różnymi podtypami histologicznymi nowotworu płuc, włączając gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego, dwa najpopularniejsze podtypy. Jedynym efektem ubocznym była wysypka, którą można powiązać z pozytywnym skutkiem terapii – u pacjentów, u których wystąpiła w pierwszym cyklu badań, uzyskano lepszy wynik zastosowanej terapii, w porównaniu do pacjentów, u których wystąpiła później lub w ogóle nie wystąpiła.

Badania z 2008 roku wykazały, że wyniki leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc są lepsze po dodaniu do chemioterapii cetuksymabu. Nie wiadomo było jednak, czy takie efekty przyniesie dodanie go do różnych schematów chemioterapeutycznych.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Naukowcy z Francji połączyli dane o wynikach z czterech badań, które sprawdzały dodawanie cetuximabu do różnych schematów chemioterapii opartych na platynie w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc. Wyniki metaanalizy, które obejmowały łącznie 2018 pacjentów, zostały przedstawione w Berlinie 22 września 2009 na największym w Europie kongresie onkologicznym, ECCO 15 –  ESMO 34.

Metaanalizy, które łączą w sobie wyniki kilku badań, są ważne dla potwierdzenia wyników kluczowych badań i uwiarygadniają skuteczność danej substancji.

Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że u pacjentów otrzymujących  cetuximab ryzyko śmierci w ciągu kolejnych 3 lat od leczenia zmalało o 13% w porównaniu z tymi, którzy dostawali tylko chemioterapię. Metaanaliza wykazała również wydłużenie czasu do progresji choroby o 10%. Badanie wykazało również, że u pacjentów, którzy otrzymywali cetuximab o 48% zwiększały się szansę na obkurczenie się guzów nowotworowych.

Poprawy wszystkich tych wyników obserwowano we wszystkich podtypach choroby.

Pomimo że poprawa wyników może nie wydawać się znacząca, to rak płuc jest chorobą bardzo oporną na chemioterapię i rokowanie jest zazwyczaj bardzo złe, zatem każdy krok w kierunku poprawy wyników leczenia to sukces.

Do tej pory badania wykazały skuteczność cetuximabu również u pacjentów z zaawansowanymi lub rozsianymi rakami głowy i szyi oraz  rozsianymi rakami okrężnicy lub odbytnicy.

Pozostaje pytanie, czy substacja okaże się równie skuteczna w leczeniu wcześniejszych stadiów choroby.

Dowiedz się więcej o leczeniu celowanym raka płuca: prostowraka.pl/rak-pluca

Źródła:
  • National Cancer Institute, Clinical Trial Results, Cetuximab Plus Chemotherapy Extends Survival for Advanced Lung Cancer (opublikowane: 12/29/2010)
  • NCI Cancer Bulletin, vol. 5/no. 12, 10 czerwiec, 2008.
  • Abstract no: 9009. Lung Cancer II session, ECCO 15 – ESMO 34 – 15-sty kongres European Cancer Organisation i 34-ty kongres European Society for Medical Oncology.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.