KRS 0000358654

Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zgodnie z wynikami II fazy badań klinicznych, opublikowanymi na łamach Clinical Cancer Research, pisma Journal of American Association for Cancer Research, podanie denosumabu – leku skierowanego przeciwko białku, która pobudza proces degradacji kości – powoduje zmniejszenie liczby komórek nowotworowych u pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym kości i wspomaga proces tworzenia nowej tkanki kostnej.

Guz olbrzymiokomórkowy kości jest rzadkim nowotworem, który dotyka przede wszystkim młodych ludzi. Obecnie, poddanie się radykalnej operacji jest jedyną opcją leczenia. Badania II fazy pokazały, że denosumab pozwala pacjentom uniknąć radykalnego zabiegu chirurgicznego, a jednocześnie zapobiega nawrotom choroby. Możliwe, że w przyszłości lek pozwoli całkowicie uniknąć operacji.

Guz olbrzymiokomórkowy kości to łagodny nowotwór charakteryzujący się obecnością komórek olbrzymich, dodatnich wobec liganda białka RANK, które pobudza proces degradacji kości. Obecnie, jedyną opcją leczenia chorych z guzem olbrzymiokomórkowym jest zabieg chirurgiczny. Jednak nawet u pacjentów, którzy poddali się operacji często następuje nawrót choroby, a w następstwie amputacja kończyn. Od 25 do 30 procent pacjentów wymaga stosowania protez stawowych.

Przeprowadzone w Centrum Onkologii w Santa Monica w Kalifornii badanie II fazy miało na celu zbadanie mechanizmu działania denosumabu, inhibitora ligandu RANK, w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości.

Badaniem objęto dwudziestu dorosłym pacjentów cierpiących na nieoperacyjne guzy olbrzymiokomórkowe, którym regularnie co cztery tygodnie podskórnie podawano
denosumabab
. Po zakończeniu leczenia, u wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczną redukcję komórek olbrzymich, przynajmniej o 90 procent. Ponadto, u 65 procent pacjentów nastąpiła regeneracja kości w obszarach, w których ligand RANK wcześniej spowodował proces degradacji kości.

Większość pacjentów z guz olbrzymiokomórkowym kości to ludzie młodzi, potrzebujący po operacjach amputacji protez stawowych. Nowe leczenie pozwala mieć nadzieję, że uda się ograniczyć liczbę okaleczających zabiegów chirurgicznych oraz konieczność stosowania protez.

Jednym z kolejnych etapów badań nad denosumabem w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości jest przeprowadzenie znacznie większego, międzynarodowego badania, które jest obecnie na etapie rekrutacji pacjentów.

źródło: www.medicalnewstoday.com/releases/250602.php

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.