Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zgodnie z wynikami II fazy badań klinicznych, opublikowanymi na łamach Clinical Cancer Research, pisma Journal of American Association for Cancer Research, podanie denosumabu – leku skierowanego przeciwko białku, która pobudza proces degradacji kości – powoduje zmniejszenie liczby komórek nowotworowych u pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym kości i wspomaga proces tworzenia nowej tkanki kostnej.

Guz olbrzymiokomórkowy kości jest rzadkim nowotworem, który dotyka przede wszystkim młodych ludzi. Obecnie, poddanie się radykalnej operacji jest jedyną opcją leczenia. Badania II fazy pokazały, że denosumab pozwala pacjentom uniknąć radykalnego zabiegu chirurgicznego, a jednocześnie zapobiega nawrotom choroby. Możliwe, że w przyszłości lek pozwoli całkowicie uniknąć operacji.

Guz olbrzymiokomórkowy kości to łagodny nowotwór charakteryzujący się obecnością komórek olbrzymich, dodatnich wobec liganda białka RANK, które pobudza proces degradacji kości. Obecnie, jedyną opcją leczenia chorych z guzem olbrzymiokomórkowym jest zabieg chirurgiczny. Jednak nawet u pacjentów, którzy poddali się operacji często następuje nawrót choroby, a w następstwie amputacja kończyn. Od 25 do 30 procent pacjentów wymaga stosowania protez stawowych.

Przeprowadzone w Centrum Onkologii w Santa Monica w Kalifornii badanie II fazy miało na celu zbadanie mechanizmu działania denosumabu, inhibitora ligandu RANK, w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości.

Badaniem objęto dwudziestu dorosłym pacjentów cierpiących na nieoperacyjne guzy olbrzymiokomórkowe, którym regularnie co cztery tygodnie podskórnie podawano
denosumabab
. Po zakończeniu leczenia, u wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczną redukcję komórek olbrzymich, przynajmniej o 90 procent. Ponadto, u 65 procent pacjentów nastąpiła regeneracja kości w obszarach, w których ligand RANK wcześniej spowodował proces degradacji kości.

Większość pacjentów z guz olbrzymiokomórkowym kości to ludzie młodzi, potrzebujący po operacjach amputacji protez stawowych. Nowe leczenie pozwala mieć nadzieję, że uda się ograniczyć liczbę okaleczających zabiegów chirurgicznych oraz konieczność stosowania protez.

Jednym z kolejnych etapów badań nad denosumabem w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości jest przeprowadzenie znacznie większego, międzynarodowego badania, które jest obecnie na etapie rekrutacji pacjentów.

źródło: www.medicalnewstoday.com/releases/250602.php