Doniesienia z ESMO dla pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Najbardziej agresywnym typem raka piersi jest ten potrójnie ujemny (TNBC). Ze względu na niekorzystne rokowania dla pacjentek w zaawansowanym jego stadium poszukiwane są nowe, skuteczniejsze niż aktualnie dostępne terapie. Podczas tegorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) przedstawiono pozytywne wyniki badania III fazy ASCENT, które wskazują na wydłużenie czasu wolnego od progresji oraz czasu przeżycia pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi leczonych lekiem Trodelvy (sacituzumab govitecan). Czy zatem sacituzumab govitecan będzie kolejną opcją leczenia dla tej grupy chorych?

Na czym polegało i jakie były wyniki badania ASCENT?

W badaniu wzięło udział 529 pacjentek z zaawansowanym, potrójnie ujemnym rakiem piersi, u których wcześniej zastosowano co najmniej dwie linie chemioterapii. Pacjentki przydzielono losowo do dwóch grup. Grupie eksperymentalnej podawano Trodelvy (sacituzumab govitecan), a grupie kontrolnej jedną z terapii wskazaną przez lekarza (erybulina, kapecytabina, gemcytabina lub winorelbina).

Zaobserwowano, że badany lek wydłuża czas wolny od progresji oraz czas przeżycia chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. W grupie pacjentek otrzymujących sacituzumab govitecan mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 5.6 miesiąca. W grupie kontrolnej wskaźnik ten wyniósł natomiast 1.7 miesiąca. Czas przeżycia pacjentek leczonych sacituzumabem uległ niemal podwojeniu (12.1 miesiąca vs 6.7 miesiąca).

Stosowanie badanego leku wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Najczęściej były to: neutropenia, biegunka, mdłości, zmęczenie, wypadanie włosów, anemia, wymioty. Pomimo to, odsetek pacjentek zmuszonych do przerwania leczenia lub modyfikacji dawki z powodu działań niepożądanych był niewielki i porównywalny między badanymi grupami. 

Podczas kongresu zaprezentowano również optymistyczne wyniki wczesnych badań klinicznych, dotyczących pacjentek biorących udział w badaniu ASCENT, u których występowały przerzuty do mózgu. Poinformowano, że sacituzumab govitecan wykazał obiecującą aktywność wobec zmian przerzutowych w mózgu. Efekty leczenia sacituzumabem dla tej grupy pacjentek są nadal analizowane i będą opublikowane w późniejszym czasie.

Jak działa lek sacituzumab govitecan?

Sacituzumab govitecan to przeciwciało monoklonalne połączone z lekiem cytostatycznym. Przeciwciało monoklonalne skierowane jest przeciwko białku Trop2 występującemu na powierzchni komórek nowotworowych. Dzięki temu identyfikuje ono właściwe komórki rakowe, selektywnie doprowadzając do nich lek cytostatyczny, który uszkadza ich DNA w wyniku czego komórki rakowe umierają.

Czy lek Trodelvy jest już dostępny dla pacjentów?

Lek jest dostępny w USA. 22 kwietnia 2020 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), w trybie przyspieszonym, zatwierdziła sacituzumab govitecan do stosowania u pacjentek z zaawansowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi, które przeszły co najmniej dwie linie leczenia. Trodelvy nie został jeszcze dopuszczony do obrotu w krajach UE.

Aktualizacja 20.10.2021: 
14 października 2021 roku EMA zatwierdziła stosowanie leku sacituzumab gowitekan (Trodelvy) w leczeniu nieoperacyjnego lub zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi, zatem lek jest komercyjnie dostępny dla pacjentek krajów europejskich. 
Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

ASCENT: A randomized phase 3 study of sacituzumab govitecan (SG) vs treatment of physician’s choice (TPC) in patients (pts) with previously treated metastatic triple-negative breast cancer (mTNBC). ESMO Virtual Congress 2020, LBA17

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-sacituzumab-govitecan-hziy-metastatic-triple-negative-breast-cancer

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/delivery-and-activity-of-sn-38-by-sacituzumab-govitecan-in-cns-tumours

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.