FDA zatwierdza nowy lek na drobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła immunoterapię durwalumabem w połączeniu ze standardową chemioterapią w pierwszej linii leczenia rozsianego drobnokomórkowego raka płuc (ES SCLC).

Drobnokomórkowy rak płuca (SCLC) to agresywna choroba o skomplikowanym leczeniu, która w wielu przypadkach zostaje rozpoznana dopiero, gdy rozprzestrzeni się na inne części ciała (w stadium przerzutowym). SCLC stanowi 14% wszystkich raków płuc. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia jest bardzo niski – jedynie 6%.

W przypadku wczesnego wykrycia niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) jest on najczęściej leczony operacyjnie. Niestety, SCLC jest zwykle wykrywany zbyt późno, dlatego w tym przypadku standardową procedurą jest chemioterapia. Aktualnie standardowym leczeniem pierwszego rzutu postaci ograniczonej choroby jest chemioterapia etopozydem/platyną łączona z radioterapią na obszar klatki piersiowej.

Durvalumab jest to przeciwciało monoklonalne, mające za zadanie blokować białko PD-L1.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Skuteczność połączenia durwalumabu z etopozydem oraz karboplatyną lub z cisplatyną u pacjentów z uprzednio nieleczoną chorobą była badana w randomizowanym badaniu CASPIAN obejmującym 805 osób z rozsianym rakiem drobnokomórkowym płuc. Ocenę oparto na porównaniu pacjentów losowo przydzielonych do tych leczonych z użyciem durwalumabu i chemioterapii oraz tych przyjmujących tylko chemioterapię. Głównym kryterium oceny skuteczności było całkowite przeżycie (OS).Dodatkowo wzięto pod uwagę ocenę przeżycia wolnego bez progresji (PFS) i wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR) według RECIST v1.1.

Średni czas przeżycia całkowitego dla pacjentów przyjmujących lek durwalumab z chemioterapią zwiększył się o prawie 2 miesiące w porównaniu do pacjentów leczonych tylko chemioterapią (13 mies. vs 10,3 mies.). Ponadto wyniki badania wykazały również zwiększoną obiektywną odpowiedź w grupie otrzymującej durwalumab z chemioterapią (68% vs 58%). 

Lekowi durwalumab FDA przyznała status priority review, bo wykazano, że lek może przynieść istotną poprawę bezpieczeństwa i skuteczności terapii poważnej choroby oraz status leku sierocego, przeznaczonego do leczenia rzadkiej choroby.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc były nudności, osłabienie i łysienie. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 31% badanych przyjmujących durwalumab. Były to m.in.: neutropenia z gorączką (4,5%), zapalenie płuc (2,3%), niedokrwistość (1,9%), pancytopenia (1,5%), zapalenie płuc (1,1%) i POChP (1,1%). U 7% pacjentów otrzymujących durwalumab z chemioterapią przerwano podawanie leku z powodu działań niepożądanych. Śmiertelne działania niepożądane wystąpiły u 4,9% pacjentów.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych.

Przeczytaj o objawach raka płuc.

Żródło: 

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.