FDA zatwierdza nowy lek na drobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła immunoterapię durwalumabem w połączeniu ze standardową chemioterapią w pierwszej linii leczenia rozsianego drobnokomórkowego raka płuc (ES SCLC).

Drobnokomórkowy rak płuca (SCLC) to agresywna choroba o skomplikowanym leczeniu, która w wielu przypadkach zostaje rozpoznana dopiero, gdy rozprzestrzeni się na inne części ciała (w stadium przerzutowym). SCLC stanowi 14% wszystkich raków płuc. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia jest bardzo niski – jedynie 6%.

W przypadku wczesnego wykrycia niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) jest on najczęściej leczony operacyjnie. Niestety, SCLC jest zwykle wykrywany zbyt późno, dlatego w tym przypadku standardową procedurą jest chemioterapia. Aktualnie standardowym leczeniem pierwszego rzutu postaci ograniczonej choroby jest chemioterapia etopozydem/platyną łączona z radioterapią na obszar klatki piersiowej.

Durvalumab jest to przeciwciało monoklonalne, mające za zadanie blokować białko PD-L1.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Skuteczność połączenia durwalumabu z etopozydem oraz karboplatyną lub z cisplatyną u pacjentów z uprzednio nieleczoną chorobą była badana w randomizowanym badaniu CASPIAN obejmującym 805 osób z rozsianym rakiem drobnokomórkowym płuc. Ocenę oparto na porównaniu pacjentów losowo przydzielonych do tych leczonych z użyciem durwalumabu i chemioterapii oraz tych przyjmujących tylko chemioterapię. Głównym kryterium oceny skuteczności było całkowite przeżycie (OS).Dodatkowo wzięto pod uwagę ocenę przeżycia wolnego bez progresji (PFS) i wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR) według RECIST v1.1.

Średni czas przeżycia całkowitego dla pacjentów przyjmujących lek durwalumab z chemioterapią zwiększył się o prawie 2 miesiące w porównaniu do pacjentów leczonych tylko chemioterapią (13 mies. vs 10,3 mies.). Ponadto wyniki badania wykazały również zwiększoną obiektywną odpowiedź w grupie otrzymującej durwalumab z chemioterapią (68% vs 58%). 

Lekowi durwalumab FDA przyznała status priority review, bo wykazano, że lek może przynieść istotną poprawę bezpieczeństwa i skuteczności terapii poważnej choroby oraz status leku sierocego, przeznaczonego do leczenia rzadkiej choroby.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc były nudności, osłabienie i łysienie. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 31% badanych przyjmujących durwalumab. Były to m.in.: neutropenia z gorączką (4,5%), zapalenie płuc (2,3%), niedokrwistość (1,9%), pancytopenia (1,5%), zapalenie płuc (1,1%) i POChP (1,1%). U 7% pacjentów otrzymujących durwalumab z chemioterapią przerwano podawanie leku z powodu działań niepożądanych. Śmiertelne działania niepożądane wystąpiły u 4,9% pacjentów.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych.

Przeczytaj o objawach raka płuc.

Żródło: 

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.