FDA zatwierdza nowy lek na drobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła immunoterapię durwalumabem w połączeniu ze standardową chemioterapią w pierwszej linii leczenia rozsianego drobnokomórkowego raka płuc (ES SCLC).

Drobnokomórkowy rak płuca (SCLC) to agresywna choroba o skomplikowanym leczeniu, która w wielu przypadkach zostaje rozpoznana dopiero, gdy rozprzestrzeni się na inne części ciała (w stadium przerzutowym). SCLC stanowi 14% wszystkich raków płuc. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia jest bardzo niski – jedynie 6%.

W przypadku wczesnego wykrycia niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) jest on najczęściej leczony operacyjnie. Niestety, SCLC jest zwykle wykrywany zbyt późno, dlatego w tym przypadku standardową procedurą jest chemioterapia. Aktualnie standardowym leczeniem pierwszego rzutu postaci ograniczonej choroby jest chemioterapia etopozydem/platyną łączona z radioterapią na obszar klatki piersiowej.

Durvalumab jest to przeciwciało monoklonalne, mające za zadanie blokować białko PD-L1.

Skuteczność połączenia durwalumabu z etopozydem oraz karboplatyną lub z cisplatyną u pacjentów z uprzednio nieleczoną chorobą była badana w randomizowanym badaniu CASPIAN obejmującym 805 osób z rozsianym rakiem drobnokomórkowym płuc. Ocenę oparto na porównaniu pacjentów losowo przydzielonych do tych leczonych z użyciem durwalumabu i chemioterapii oraz tych przyjmujących tylko chemioterapię. Głównym kryterium oceny skuteczności było całkowite przeżycie (OS).Dodatkowo wzięto pod uwagę ocenę przeżycia wolnego bez progresji (PFS) i wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR) według RECIST v1.1.

Średni czas przeżycia całkowitego dla pacjentów przyjmujących lek durwalumab z chemioterapią zwiększył się o prawie 2 miesiące w porównaniu do pacjentów leczonych tylko chemioterapią (13 mies. vs 10,3 mies.). Ponadto wyniki badania wykazały również zwiększoną obiektywną odpowiedź w grupie otrzymującej durwalumab z chemioterapią (68% vs 58%). 

Lekowi durwalumab FDA przyznała status priority review, bo wykazano, że lek może przynieść istotną poprawę bezpieczeństwa i skuteczności terapii poważnej choroby oraz status leku sierocego, przeznaczonego do leczenia rzadkiej choroby.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc były nudności, osłabienie i łysienie. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 31% badanych przyjmujących durwalumab. Były to m.in.: neutropenia z gorączką (4,5%), zapalenie płuc (2,3%), niedokrwistość (1,9%), pancytopenia (1,5%), zapalenie płuc (1,1%) i POChP (1,1%). U 7% pacjentów otrzymujących durwalumab z chemioterapią przerwano podawanie leku z powodu działań niepożądanych. Śmiertelne działania niepożądane wystąpiły u 4,9% pacjentów.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych.

Przeczytaj o objawach raka płuc.

Żródło: 

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.