KRS 0000358654

FDA zatwierdziła lek Zydelig do leczenia białaczki i chłoniaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pojawiły się nowe możliwości leczenia farmakologicznego dla chorych z pewnymi rodzajami białaczki i chłoniaka, u których nastąpił nawrót choroby. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła idelalisib (nazwa handlowa Zydelig) do leczenia chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), nawrotowym grudkowym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B oraz nawrotowym chłoniakiem z małych limfocytów (nowotworu będącego inną odmianą chłoniaka nieziarniczego).

Lek Zydelig ma postać tabletek, które przyjmuje się dwa razy dziennie. Celem molekularnym leku jest pewne białko występujące w komórkach wielu nowotworów hematologicznych, które umożliwia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych.

W badaniu klinicznym z udziałem 220 pacjentów z CLL, pacjenci stosujący idelalisib w skojarzeniu z rytuksymabem (Rituxan) przeżyli blisko 11 miesięcy bez postępu choroby, w porównaniu z około 6 miesiącami w grupie osób leczonych samym rytuksymabem i placebo. Obecnie pacjencji z CLL, którzy kwalifikują się do leczenia samym rytuksymabem będą mogli podjąć leczenie rutyksymabem w skojarzeniu z idelalisibem.

Na dzień dzisiejszy idelalisib jest także dopuszczony do leczenia pacjentów z dwoma typami chłoniaków wolno rosnących, u których mimo podjętych wcześniej dwóch prób leczenia, nastąpił dalszy rozwój choroby. Lek może być stosowany w monoterapii. W badaniu klinicznym z udziałem 123 pacjentów zaobserwowano, że u ponad połowy chorych, którzy przyjmowali idelalisib nastąpił częściowy lub całkowity zanik nowotworu. Uzyskane wyniki przyczyniły się do przyspieszenia trybu rejestracji tego leku. Oznacza to, że lek jest już dostępny dla pacjentów, ale producent zobowiązany jest do przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań w celu potwierdzenia skuteczności badanego leku w trakcie dłuższego stosowania.

Lek może powodować poważne – w tym potencjalnie śmiertelne – skutki uboczne. Są to zaburzenia czynności wątroby, biegunka i zapalenie jelita grubego, zapalenie płuc, poważne zmiany skórne czy perforacja ściany jelita. Na opakowaniu znajdują się ostrzeżenia o skutkach ubocznych stosowania leku, a FDA opracowuje plan działania mający na celu zapewnienie lekarzom, którzy będą przepisywać idelalisib, informacji na temat ryzyka związanego ze stosowaniem leku.

Najczęstsze działania niepożądane leku to biegunka, gorączka, zmęczenie, nudności, kaszel, zapalenie płuc, bóle brzucha, dreszcze i wysypka. Przyjmowaniu idelalisibu może towarzyszyć niski poziom krwinek białych, wysokie stężenie glukozy, czy trójglicerydów we krwi i wysokie poziomy enzymów wątrobowych.

Źródło: www.cancer.org/cancer/news/news/fda-approves-idelalisib-zydelig-for-leukemia-and-lymphoma
Z angielskiego tłumaczyła: Małgorzata Ossowska

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.