FDA zatwierdziła lek Zydelig do leczenia białaczki i chłoniaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pojawiły się nowe możliwości leczenia farmakologicznego dla chorych z pewnymi rodzajami białaczki i chłoniaka, u których nastąpił nawrót choroby. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła idelalisib (nazwa handlowa Zydelig) do leczenia chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), nawrotowym grudkowym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B oraz nawrotowym chłoniakiem z małych limfocytów (nowotworu będącego inną odmianą chłoniaka nieziarniczego).

Lek Zydelig ma postać tabletek, które przyjmuje się dwa razy dziennie. Celem molekularnym leku jest pewne białko występujące w komórkach wielu nowotworów hematologicznych, które umożliwia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych.

W badaniu klinicznym z udziałem 220 pacjentów z CLL, pacjenci stosujący idelalisib w skojarzeniu z rytuksymabem (Rituxan) przeżyli blisko 11 miesięcy bez postępu choroby, w porównaniu z około 6 miesiącami w grupie osób leczonych samym rytuksymabem i placebo. Obecnie pacjencji z CLL, którzy kwalifikują się do leczenia samym rytuksymabem będą mogli podjąć leczenie rutyksymabem w skojarzeniu z idelalisibem.

Na dzień dzisiejszy idelalisib jest także dopuszczony do leczenia pacjentów z dwoma typami chłoniaków wolno rosnących, u których mimo podjętych wcześniej dwóch prób leczenia, nastąpił dalszy rozwój choroby. Lek może być stosowany w monoterapii. W badaniu klinicznym z udziałem 123 pacjentów zaobserwowano, że u ponad połowy chorych, którzy przyjmowali idelalisib nastąpił częściowy lub całkowity zanik nowotworu. Uzyskane wyniki przyczyniły się do przyspieszenia trybu rejestracji tego leku. Oznacza to, że lek jest już dostępny dla pacjentów, ale producent zobowiązany jest do przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań w celu potwierdzenia skuteczności badanego leku w trakcie dłuższego stosowania.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Lek może powodować poważne – w tym potencjalnie śmiertelne – skutki uboczne. Są to zaburzenia czynności wątroby, biegunka i zapalenie jelita grubego, zapalenie płuc, poważne zmiany skórne czy perforacja ściany jelita. Na opakowaniu znajdują się ostrzeżenia o skutkach ubocznych stosowania leku, a FDA opracowuje plan działania mający na celu zapewnienie lekarzom, którzy będą przepisywać idelalisib, informacji na temat ryzyka związanego ze stosowaniem leku.

Najczęstsze działania niepożądane leku to biegunka, gorączka, zmęczenie, nudności, kaszel, zapalenie płuc, bóle brzucha, dreszcze i wysypka. Przyjmowaniu idelalisibu może towarzyszyć niski poziom krwinek białych, wysokie stężenie glukozy, czy trójglicerydów we krwi i wysokie poziomy enzymów wątrobowych.

Źródło: www.cancer.org/cancer/news/news/fda-approves-idelalisib-zydelig-for-leukemia-and-lymphoma
Z angielskiego tłumaczyła: Małgorzata Ossowska

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.