Telefony komórkowe jako potencjalny czynnik rakotwórczy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Lyon, Francja 31 maja 2011 – WHO/Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on Cancer) sklasyfikowała radiowe pole elektromagnetyczne, jako potencjalnie rakotwórcze, w oparciu o zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka, złośliwego typu raka mózgu, związane z korzystaniem z telefonów bezprzewodowych.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się podejrzenia o możliwości występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych, takich jak emitowane przez urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej.

Miedzy 24 a 31 maja 2011 grupa 31 pracowników naukowych z 14 krajów, spotkała się w Lyonie we Francji, w celu oceny potencjalnego ryzyka rakotwórczego działania narażenia na radiowe pole elektromagnetyczne. Pełna ocena zostanie opublikowana w tomie 102 monografii IARC. Grupa naukowców IARC, pracująca nad tym projektem, omawiała prawdopodobieństwo, że ekspozycje te mogą wywoływać długotrwałe skutki w organizmach żywych, w szczególności zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu.

Ma to istotne znaczenie dla zdrowia publicznego, a w szczególności dla użytkowników telefonów komórkowych, jako że grupa użytkowników jest duża i ciągle rośnie, szczególnie wśród młodych osób i dzieci. Obecnie lista abonentów telefonii komórkowej na świecie szacowana jest na ok. 5 miliardów. Grupa naukowców IARC omówiła i oceniła dostępną literaturę na temat danych dotyczących wpływu ekspozycji na występowanie raka u ludzi, u zwierząt doświadczalnych, a także wielu innych składowych danych.

Dane zostały ocenione krytycznie i ogólnie sklasyfikowane jako ograniczone jeśli chodzi o zwiększone ryzyko występowania glejaków i nerwiaków u użytkowników telefonów komórkowych  oraz nieadekwatne do wyciągnięcia wniosków o zagrożeniu innymi rodzajami nowotworów.

Naukowa grupa robocza nie oszacowała skali ryzyka, aczkolwiek wyniki jednego z badań byłych użytkowników telefonów komórkowych (prowadzonego do roku 2004), wykazały 40% wzrost ryzyka zachorowania na glejaki w kategorii najczęstszych użytkowników telefonów (korzystanie średnio 30 min dziennie przez 10 lat). Telefonia komórkowa została sklasyfikowana jako potencjalne zagrożenie przyporządkowane do kategorii 2B. Poparcie wniosku o taką klasyfikację oznacza, że istnieje pewne prawdopodobieństwo zwiększania ryzyka zachorowalności na nowotwory przez ten rodzaj ekspozycji na pole i dlatego powinny być prowadzone kolejne badania tego zagadnienia.

W oczekiwaniu na kolejne doniesienia powinniśmy minimalizować narażenie na ekspozycję pola, wysyłając SMSy i przechowując telefony daleko od ciała.

Zwięzłe sprawozdanie podsumowujące główne wnioski z grup roboczych IARC i oceny zagrożenia rakotwórczego wpływu pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (w tym korzystania z telefonów komórkowych) zostanie opublikowane w The Lancet Oncology w jego lipcowym wydaniu.

źródło:
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS, International Agency for Research on Cancer, Press release No. 208, 31 May 2011

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.