Ivosidenib zatwierdzony dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową i rakiem dróg żółciowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniu 23 lutego 2023 r. Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Tibsovo, przeznaczonego do leczenia dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (AML) oraz do leczenia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych.

Substancją czynną leku Tibsovo jest ivosidenib, lek przeciwnowotworowy, który hamuje zmutowany enzym IDH1 – dehydrogenazę izocytrynianową-1. Białko to przekształca alfa-ketoglutaran (α-KG) w 2-hydroksyglutaran (2-HG), co blokuje  różnicowanie się komórek i promuje nowotworzenie zarówno w nowotworach hematologicznych, jak i niehematologicznych.

Mechanizm działania ivosidenibu nie jest w pełni poznany, poza jego zdolnością do obniżania stężenia 2-HG i przywracania różnicowania komórkowego we wszystkich wskazaniach.

Dwie choroby, jeden molekularny cel

AML to nowotwór krwi i szpiku kostnego charakteryzujący się szybką progresją choroby. Jest najczęstszą ostrą białaczką u dorosłych i dotyczy 5/100 000 mieszkańców Europy, czyli ponad 20 000 nowych przypadków rocznie. Pięcioletnie przeżycie dla osób powyżej 60 roku życia wynosi 20%.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Cholangiocarcinoma, rak dróg żółciowych, jest rzadkim i agresywnym nowotworem, często związanym z historią medyczną, taką jak marskość lub infekcja wirusem zapalenia wątroby. W Europie każdego roku diagnozuje się około 10 000 nowych przypadków tego nowotworu. Pięcioletnie przeżycie wynosi 9%, ale 0% w przypadku przerzutów.

Jedynie operacja jest szansą na wyleczenie pacjenta z rakiem dróg żółciowych, ale tylko ograniczona liczba osób może z tej opcji skorzystać, a ryzyko nawrotu pozostaje wysokie. Chemioterapia i immunoterapia są standardowymi terapiami dla pacjentów z cholangiocarcinoma, którzy nie kwalifikują się do operacji lub u których nastąpiła progresja choroby po operacji.

Aż 8% pacjentów z ostrą białaczką szpikową i 15% pacjentów z wewnątrzwątrobowym rakiem dróg żółciowych ma mutację w genie enzymu IDH1. Spersonalizowane leczenie Tibsovo daje nadzieję na przezwyciężenie nowotworów, mimo niekorzystnego rokowania i ograniczonych opcji leczenia.

Dłuższy czas przeżycia pacjentów z białaczką, nawet do dwóch lat

Pozytywna opinia CHMP oparta jest na danych klinicznych z badań III fazy AGILE (AML) i ClarIDHy (CCA).

Dane z globalnego badania III fazy AGILE pokazują, że Tibsovo jest pierwszą terapią celowaną specyficzną dla mutacji IDH1, która wykazuje poprawę przeżycia wolnego od zdarzeń (EFS) i przeżycia całkowitego (OS) w połączeniu z azacytydyną w porównaniu z azacytydyną plus placebo. 

Leczenie Tibsovo w skojarzeniu z azacytydyną wydłużyło czas przeżycia do 24,0 miesięcy w porównaniu z 7,9 miesięcy w ramieniu placebo i azacytydyny.

Wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby pacjentów z rakiem dróg żółciowych

W randomizowanym, wieloośrodkowym, prowadzonym z podwójnie ślepą próbą badaniu III fazy ClarlDHy wzięli udział pacjenci z rakiem dróg żółciowych, którzy nie mogą przejść operacji.

Korzyści ze stosowania monoterapii produktem Tibsovo w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym raku dróg żółciowych to poprawa czasu wolnego od progresji choroby w porównaniu z placebo. Ten średni czas wynosił 2,7 miesiąca dla tych, którzy otrzymali ivosidenib i 1,4 miesięcy dla tych, którzy otrzymali placebo

Badacze zmierzyli również czas od rozpoczęcia leczenia do momentu śmierci uczestnika, czyli całkowity czas przeżycia. Średni czas wynosił 10,3 miesiąca dla grupy ivosidenibu i 7,5 miesiąca dla uczestników z grupy placebo. Mimo że przeżycie całkowite było dłuższe w grupie ivosidenibu, wynik nie był na tyle znaczący, że możemy go uznać za nieprzypadkowy.

Działania niepożądane Tibsovo

Jak każdy lek, szczególnie silny lek chemioterapeutyczny, Tibsovo może powodować działania niepożądane. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano liczne skutki uboczne, których trzeba mieć świadomość, rozpoczynając leczenie. 

Najczęstsze działania niepożądane leczenia skojarzonego w AML to wymioty, neutropenia, małopłytkowość, wydłużenie QT w elektrokardiogramie i bezsenność.

Najczęstsze działania niepożądane w leczeniu wewnątrzwątrobowego raka dróg żółciowych to zmęczenie, nudności, ból brzucha, biegunka, zmniejszenie apetytu, wodobrzusze, wymioty, niedokrwistość i wysypka.

Podsumowanie

Obecnie lek Tibsovo jest wskazany:

  • w połączeniu z azacytydyną w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją dehydrogenazy izocytrynianowej-1 (IDH1) R132, którzy nie kwalifikują się do otrzymania standardowej chemioterapii indukcyjnej,
  • w monoterapii dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych z mutacją IDH1 R132, którzy byli wcześniej leczeni co najmniej jedną linią terapii systemowej.
Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła:

Tibsovo: Pending EC decision | European Medicines Agency (europa.eu)

Servier receives a positive CHMP opinion for TIBSOVO® (ivosidenib tablets) in IDH1-mutated Acute Myeloid Leukemia (AML) and Cholangiocarcinoma (CCA) patients | Servier US

Servier Announces FDA Approval of TIBSOVO® (ivosidenib tablets) in Combination with Azacitidine for Patients with Newly Diagnosed IDH1-mutated Acute Myeloid Leukemia | Servier US

Phase 3 AGILE Data of TIBSOVO® (ivosidenib tablets) in Combination with Azacitidine for Patients with Previously Untreated IDH1-mutated Acute Myeloid Leukemia Published in the New England Journal of Medicine | Servier US

A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Study of AG-120 in Previously-treated Subjects with Nonresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma with an IDH1 Mutation – Servier Clinical Trials

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.