Jaki wpływ ma właściwe informowanie pacjenta o przyjmowaniu leków onkologicznych?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Okazuje się, że odpowiednie instrukcje dla pacjentów onkologicznych mają ogromne znaczenie. Ostatnie badania zaprezentowane podczas kongresu ESMO w Madrycie wykazały pozytywny wpływ programów opieki wspomagającej na wyniki pacjentów.

MOATT to akronim, pod którym kryje się nazwa Narzędzie dydaktyczne MASCC (ang. MASCC Oral Agent Teaching Tool). To standaryzowany program coachingowy dla pacjentek, który może poprawić zarządzanie terapią chorych z rakiem piersi leczonych doustnie.

Celem programu jest ułatwienie pacjentom zrozumienia swojej terapii i znaczenia przyjmowania tabletek zgodnie z zaleceniami.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Co wchodzi w skład programu coachingowego dla pacjentów MOATT?

MOATT składa się z czterech części. Pierwsza zawiera listę kluczowych pytań służących do oceny wiedzy pacjenta na temat planu leczenia, aktualnie przyjmowanych leków oraz możliwości uzyskania i przyjmowania doustnych leków przeciwnowotworowych.

Druga sekcja zawiera ogólne instrukcje dla pacjenta mające zastosowanie do wszystkich doustnych leków przeciwnowotworowych, takie jak przechowywanie, używanie i utylizacja, opracowanie systemu przypomnień o zażyciu leku oraz działania, które należy podjąć w różnych sytuacjach, takich jak pominięcie dawki.

Trzecia sekcja służy do poinformowania o specyfice danego leku, takich jak dawka i schemat, skutki uboczne i potencjalne interakcje.

Ostatnia sekcja zawiera pytania, pewnego rodzaju checklistę, dzięki której lekarz upewnienia się, że pacjent zrozumiał dostarczone mu informacje.

Dodatkowa strona jest wykorzystywana jako ulotka informacji specyficznych dla leku, które można przekazać pacjentowi w przypadku braku innych materiałów informacyjnych.

Jakie są korzyści?

Grupa Badawcza ds. Edukacji opracowała również Przewodnik Użytkownika, który wyjaśnia, jak najlepiej wykorzystać MOATT. Korzystanie z MOATT wymaga pisemnej zgody. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MASCC.

Możliwe korzyści z wykorzystania programu obejmują:

  • zapobieganie nieprawidłowemu przyjmowaniu leków,
  • zmniejszenie objawów związanych z leczeniem
  • i ograniczenie hospitalizacji z powodu zdarzeń niepożądanych.
Celem badania zaprezentowanego przez Manfreda Welslau podczas kongresu ESMO w październiku 2024 roku było zbadanie wpływu programu MOATT na wytrwałość i zarządzanie terapią w ramach leczenia abemacyklibem i terapią hormonalną.

Badanie IMPACT

IMPACT (NCT04030728) było prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem z udziałem pacjentek z dodatnim receptorem hormonalnym, HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi leczonych abemacyklibem w skojarzeniu z terapią hormonalną.

Pacjentki były randomizowane do grupy otrzymującej standardowe instrukcje nt. leczenia i grupy otrzymującej instrukcje MOATT. Pierwszorzędowym punktem końcowym był wskaźnik trwałości leczenia po 24 tygodniach. Dalsze punkty końcowe obejmowały wskaźnik zgodności, liczbę pacjentek, które przeszły na niższą dawkę i tych, które przerwały leczenie.

Realne obniżenie ryzyka przerwania terapii o 40%

Łącznie 211 pacjentek poddano randomizacji w okresie od czerwca 2020 do lutego 2022. Prawdopodobieństwo wytrwania w leczeniu po 24 tygodniach wyniosło 0,71 w przypadku standardowego instruktażu i 0,82 w przypadku MOATT (współczynnik ryzyka: 0,59).

Progresja choroby lub zgon były głównymi przyczynami przerwania leczenia w 14 przypadkach w ramieniu otrzymującym standardowe instrukcje i w 10 przypadkach w ramieniu MOATT.

Decyzję o trwałym odstawieniu abemacyklibu w ciągu pierwszych 24 tygodni podjęto u 14 pacjentek (14,1%) w ramieniu, które otrzymało standardowe instrukcje i u 8 pacjentów (7,8%) w ramieniu MOATT.

Zmniejszenie dawki zaplanowano u 24,5% pacjentek z grupy standardowych instrukcji i u 17,2% pacjentów w ramieniu MOATT. Przerwanie terapii zaplanowano u 14,9% pacjentów z grupy standardowych instrukcji i 10,1% w ramieniu MOATT.

Podsumowanie

Wyniki ryzyka przerwania terapii w ciągu pierwszych 24 tygodni leczenia są istotne klinicznie i na ich podstawie można stwierdzić, że coaching z MOATT obniżył prawdopodobieństwo trwałego przerwania terapii o około 40% w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia.

Standaryzowany coaching pacjentów zdecydowanie poprawił zarządzanie terapią doustnymi lekami przeciwnowotworowymi, takimi jak abemacyklib. Odpowiednie informowanie pacjentów o tym, jak korzystać z terapii może przynieść ogromne korzyści w zarządzaniu terapią, szczególnie u pacjentów leczących się w trybie ambulatoryjnym.

Chcesz wiedzieć więcej o leczeniu nowotworów? Zajrzyj do bazy wiedzy o raku Fundacji Alivia.


Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła:


378O Persistence under abemaciclib and endocrine treatment (ABA+ET) in patients with advanced breast cancer (aBC): First results of the randomized IMPACT trial comparing patient coaching with the MASCC oral agent teaching tool (MOATT) versus local routine patient coaching (LC) – Annals of Oncology

#ESMO23: Expert report on Patient Education in Breast Cancer

MASCC Oral Agent Teaching Tool (MOATT) – MASCC

Implementing Patients´ Competence in Oral Breast Cancer Therapy – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.