Nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nałogowym palaczom papierosów może wydawać się, że po kilkunastu latach palenia konsekwencje zdrowotne są nieodwracalne, więc jest już za późno na zerwanie z nałogiem. Faktem jest, że palenie jest główną przyczyną raka płuc i przyczynia się do powstawania również innych nowotworów, a ryzyko zachorowania rośnie wraz z częstotliwością palenia i długością trwania nałogu. Badacze donoszą jednak, że rzucenie palenia w każdym momencie, nawet mniej niż 2 lata przed zdiagnozowaniem raka płuc, wydłuża czas przeżycia pacjentów.

Badacze przeanalizowali dane pochodzące z 17 badań przeprowadzonych przez Międzynarodowe Konsorcjum Raka Płuca (ILCCO). Do badań tych włączono w sumie 35 428 pacjentów z rakiem płuc, spośród których 47.5% było palaczami, 30% rzuciło palenie a 22.5% nigdy nie paliło.

Wyniki badania wskazują, że zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko śmierci pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuc. W porównaniu z pacjentami palącymi, zerwanie z nałogiem mniej niż 2 lata przed diagnozą, wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka śmierci o 12%. Ryzyko to było jeszcze niższe dla pacjentów, którzy zaprzestali palenia między 2 a 5 rokiem przed diagnozą oraz ponad 5 lat przed diagnozą i wynosiło odpowiednio 16% i 20%. 

Zmniejszenie ryzyka śmierci oszacowano osobno dla byłych nałogowych palaczy, którzy palili ponad 30 paczkolat (np. 20 papierosów dziennie przez ponad 30 lat). W zależności od tego, czy pacjenci rzucali palenie mniej niż 2 lata, między 2 a 5 rokiem lub ponad 5 lat przed zdiagnozowaniem raka płuc ryzyko śmierci zmniejszyło się o odpowiednio 14%, 17% i 22%.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Przegląd systematyczny z metaanalizą 10 innych badań dowodzi, że zaprzestanie palenia nawet po zdiagnozowaniu raka płuc we wczesnym stadium zaawansowania wydłuża czas i zwiększa szansę przeżycia pacjentów, zmniejsza ryzyko nawrotu choroby oraz wystąpienia kolejnego pierwotnego ogniska nowotworowego. 

Kolejna metaanaliza wykazała, że pacjenci którzy rzucili palenie lub nigdy nie palili byli obarczeni mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań ran pooperacyjnych niż pacjenci nałogowo palący. Część z analizowanych badań potwierdziła, że zrezygnowanie z palenia od 4 do 8 tygodni przed operacją zmniejszało ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła: 

https://www.ascopost.com/news/may-2020/quitting-smoking-at-any-point-improves-lung-cancer-survival/

Parsons, A., Daley, A., Begh, R., & Aveyard, P. (2010). Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. Bmj

Sørensen, L. T. (2012). Wound healing and infection in surgery: the clinical impact of smoking and smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Archives of surgery

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.