Nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nałogowym palaczom papierosów może wydawać się, że po kilkunastu latach palenia konsekwencje zdrowotne są nieodwracalne, więc jest już za późno na zerwanie z nałogiem. Faktem jest, że palenie jest główną przyczyną raka płuc i przyczynia się do powstawania również innych nowotworów, a ryzyko zachorowania rośnie wraz z częstotliwością palenia i długością trwania nałogu. Badacze donoszą jednak, że rzucenie palenia w każdym momencie, nawet mniej niż 2 lata przed zdiagnozowaniem raka płuc, wydłuża czas przeżycia pacjentów.

Badacze przeanalizowali dane pochodzące z 17 badań przeprowadzonych przez Międzynarodowe Konsorcjum Raka Płuca (ILCCO). Do badań tych włączono w sumie 35 428 pacjentów z rakiem płuc, spośród których 47.5% było palaczami, 30% rzuciło palenie a 22.5% nigdy nie paliło.

Wyniki badania wskazują, że zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko śmierci pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuc. W porównaniu z pacjentami palącymi, zerwanie z nałogiem mniej niż 2 lata przed diagnozą, wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka śmierci o 12%. Ryzyko to było jeszcze niższe dla pacjentów, którzy zaprzestali palenia między 2 a 5 rokiem przed diagnozą oraz ponad 5 lat przed diagnozą i wynosiło odpowiednio 16% i 20%. 

Zmniejszenie ryzyka śmierci oszacowano osobno dla byłych nałogowych palaczy, którzy palili ponad 30 paczkolat (np. 20 papierosów dziennie przez ponad 30 lat). W zależności od tego, czy pacjenci rzucali palenie mniej niż 2 lata, między 2 a 5 rokiem lub ponad 5 lat przed zdiagnozowaniem raka płuc ryzyko śmierci zmniejszyło się o odpowiednio 14%, 17% i 22%.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Przegląd systematyczny z metaanalizą 10 innych badań dowodzi, że zaprzestanie palenia nawet po zdiagnozowaniu raka płuc we wczesnym stadium zaawansowania wydłuża czas i zwiększa szansę przeżycia pacjentów, zmniejsza ryzyko nawrotu choroby oraz wystąpienia kolejnego pierwotnego ogniska nowotworowego. 

Kolejna metaanaliza wykazała, że pacjenci którzy rzucili palenie lub nigdy nie palili byli obarczeni mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań ran pooperacyjnych niż pacjenci nałogowo palący. Część z analizowanych badań potwierdziła, że zrezygnowanie z palenia od 4 do 8 tygodni przed operacją zmniejszało ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła: 

https://www.ascopost.com/news/may-2020/quitting-smoking-at-any-point-improves-lung-cancer-survival/

Parsons, A., Daley, A., Begh, R., & Aveyard, P. (2010). Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. Bmj

Sørensen, L. T. (2012). Wound healing and infection in surgery: the clinical impact of smoking and smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Archives of surgery

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.