Niraparyb i octan abirateronu dla pacjentów z hormonowrażliwym rakiem prostaty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniu 23 lutego 2023 roku Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała pozytywną opinię, zalecając wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Akeega. Lek jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem prostaty (mCRPC) z mutacjami BRCA 1/BRCA 2, u których chemioterapia nie jest wskazana.

Substancjami czynnymi leku Akeega są niraparyb, lek przeciwnowotworowy i octan abirateronu, antagonista hormonów.

Dwuskładnikowy lek

Niraparyb hamuje enzymy polimerazy poli ADP-rybozy) (PARP) PARP-1 i PARP-2, które odgrywają rolę w naprawie DNA. Zahamowanie aktywności enzymatycznej PARP i zwiększone tworzenie kompleksów PARP-DNA skutkuje uszkodzeniem DNA i śmiercią komórek nowotworowych. 

Octan abirateronu jest przekształcany do abirateronu, który hamuje 17α-hydroksylazę cytochromu C450, enzym niezbędny do syntezy androgenów. Poprzez hamowanie tego białka, octan abirateronu ogranicza produkcję androgenów w jądrach, nadnerczach i prostacie.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Niraparyb w połączeniu z octanem abirateronu, będzie pierwszą tabletką o podwójnym działaniu dostępną w Unii Europejskiej do leczenia pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem prostaty z mutacjami BRCA1/2, przy jednoczesnym leczeniu prednizonem lub prednizolonem.

Jedna choroba, dwa cele

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem rozpoznawanym u mężczyzn w Europie. Pomimo postępów w leczeniu, dla pacjentów, u których rak uległ progresji do przerzutowego opornego na kastrację raka prostaty (mCRPC), skutki mogą być druzgocące, a średnie przeżycie całkowite waha się w granicach 13-36 miesięcy. 

Pacjenci z mCRPC i mutacjami genów BRCA (15% pacjentów z przerzutowym rakiem) są bardziej narażeni na agresywny przebieg choroby, źle rokujące wyniki badań oraz krótszy czas przeżycia.

Kombinowany schemat dwuskładnikowej tabletki (DAT) celuje w dwa czynniki onkogenne u pacjentów z mCRPC:

  • oś receptora androgenowego
  • i mutacje genu BRCA1/2
47% mniejsze ryzyko progresji radiograficznej (rPFS) i ponad 8 miesięcy dłuższy czas przeżycia

Decyzję CHMP oparto na wynikach III fazy badania klinicznego MAGNITUDE, w którym dodanie niraparybu do octanu abiteronu i prednizonu (AAP) znacząco poprawiło przeżycie wolne od progresji radiograficznej w porównaniu ze standardem opieki u nieleczonych pacjentów z mCRPC z mutacjami BRCA1/2.

Do badania MAGNITUDE zapisano łącznie 423 pacjentów z mutacjami genów HRR, z których 225 miało mutacje BRCA. Jest to największa kohorta BRCA1/2-dodatnich pacjentów z mCRPC. Pierwsze wyniki, przedstawione na American Society of Clinical Oncology – Genitourinary Cancers Symposium 2022 Annual Meeting wykazały, że niraparyb w połączeniu z AAP znacząco poprawił rPFS u wszystkich chorych HRR-dodatnich.

Ta poprawa była najbardziej wyraźna u pacjentów z mutacjami genu BRCA1/2, gdzie zaobserwowano istotne statystycznie 47-procentowe zmniejszenie ryzyka dla rPFS. Zaktualizowane wyniki z drugiej analizy okresowej MAGNITUDE zostały przedstawione na ostatnim dorocznym spotkaniu ASCO GU 2023. Przy 24,8 miesiącach mediany obserwacji w podgrupie BRCA, rPFS w przeglądzie centralnym wykazał spójny i klinicznie istotny efekt leczenia faworyzujący niraparyb plus AAP, z medianą rPFS wynoszącą 19,5 miesiąca w porównaniu z 10,9 miesiąca dla placebo plus AAP.

Korzyścią ze stosowania produktu Akeega jest jego zdolność do opóźniania progresji choroby w porównaniu z samym octanem abirateronu, co oceniono w badaniu III fazy, randomizowanym, kontrolowanym placebo, z podwójnie ślepą próbą. 

67% pacjentów z mutacjami doświadczyło silnych efektów ubocznych

Ponadto, w podgrupie BRCA zaobserwowano trend w kierunku poprawy przeżycia całkowitego przy zastosowaniu niraparybu plus AAP, silnej poprawy czasu do wystąpienia objawowej progresji oraz stałej poprawy czasu do rozpoczęcia chemioterapii cytotoksycznej.

Obserwowany profil bezpieczeństwa kombinacji niraparybu i AAP był zgodny ze znanym profilem bezpieczeństwa każdego z tych środków. Spośród pacjentów z mutacjami genu HRR, 67 procent doświadczyło efektów niepożądanych stopnia 3/4 w ramieniu kombinacji w porównaniu do 46,4 procent w ramieniu kontrolnym.

Najczęstsze działania niepożądane to niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, zaparcia, zmęczenie, nudności, małopłytkowość, duszność, ból pleców, zmniejszenie apetytu, neutropenia, artralgia, wymioty, hipokaliemia, zawroty głowy, bezsenność, hiperglikemia i zakażenie dróg moczowych.

Podsumowanie

Dane z badania MAGNITUDE potwierdzają istotną wartość badania biomarkerów w celu zidentyfikowania podgrupy pacjentów, którzy najprawdopodobniej odniosą korzyść kliniczną z leczenia celowanego, oraz przezwyciężenia złego rokowania w przypadku mCRPC z mutacjami BRCA” – powiedział Kiran Patel, M.D., Vice President, Clinical Development, Solid Tumors, Janssen Research & Development, LLC.

Obecnie Akeega jest wskazana z prednizonem lub prednizolonem w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację (mCRPC) i mutacjami BRCA1/2 (germinalnymi i/lub somatycznymi), u których chemioterapia nie jest wskazana klinicznie.

Zaciekawił Cię ten temat? Dowiedz się więcej o możliwościach leczenia raka prostaty z naszej bazy wiedzy.

Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła:

Akeega: Pending EC decision | European Medicines Agency (europa.eu)

Janssen Receives Positive CHMP Opinion for AKEEGA® (Niraparib and Abiraterone Acetate Dual Action Tablet) Plus Prednisone or Prednisolone for the Treatment of Adult Patients with BRCA1/2 Gene-Mutated Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer | Johnson & Johnson (jnj.com)

A Study of Niraparib in Combination With Abiraterone Acetate and Prednisone Versus Abiraterone Acetate and Prednisone for Treatment of Participants With Metastatic Prostate Cancer – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.