Nowa opcja immunoterapii w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Z początkiem grudnia w renomowanym czasopiśmie The Lancet opublikowano wyniki badania KEYNOTE-355. Wykazano w nim większą skuteczność leczenia pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC) dzięki dołączeniu przeciwciała monoklonalnego pembrolizumabu (Keytruda®) do chemioterapii pierwszej linii. Ze względu na szybkie nabywanie oporności na chemioterapię oraz niekorzystne rokowania stale poszukiwane są nowe opcje terapeutyczne dla pacjentek z tym rodzajem nowotworu. Jednym z kierunków badań jest właśnie immunoterapia. Pierwszym przeciwciałem monoklonalnym dopuszczonym do leczenia TNBC był atezolizumab.  

Na czym polegało i jakie były wyniki badania KEYNOTE-355?

Do badania włączono 847 pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym TNBC nie poddawanych uprzednio chemioterapii. 566 z nich zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią, a pozostałe 281 stanowiło grupę kontrolną otrzymującą tylko chemioterapię. Pacjentki otrzymywały jeden z trzech chemioterapeutyków – paklitaksel, nab-paklitaksel lub gemcytabinę w połączeniu z karboplatyną. Większość pacjentek (75%) wykazywało ekspresję PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych na poziomie co najmniej 1 (CPS≥1). Jest to istotny czynnik, ponieważ pembrolizumab jest przeciwciałem skierowanym na białko szlaku sygnałowego PD1/PD1L, który odgrywa istotną rolę w rozwoju nowotworu.

Istotny efekt terapeutyczny pembrolizumabu zaobserwowano jedynie w przypadku pacjentek z CPS≥10. Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła u nich 9.7 miesiąca w porównaniu z 5.6 miesiącami w grupie kontrolnej. W dwunastym miesiącu terapii progresja nie nastąpiła u 39.1% pacjentek leczonych pembrolizumabem i chemioterapią, a w przypadku chemioterapii odsetek ten wynosił 23%. Nie zaobserwowano istotnych różnic w skuteczności pembrolizumabu w zależności od rodzaju stosowanej chemioterapii. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Skutki uboczne leczenia wynikały głównie ze stosowania chemioterapii, a dodatek pembrolizumabu nie zwiększał istotnie ich odsetka. W obydwu grupach pacjentów najczęściej występowały anemia, neutropenia, mdłości, łysienie, zmęczenie, obniżenie poziomu neutrofili, podwyższenie poziomu ALAT. Do skutków ubocznych związanych z podaniem pembrolizumabu należały reakcje skórne, niedoczynność lub nadczynność tarczycy, zapalenie płuc i okrężnicy. Jedynie w 5% przypadków miały one ciężki przebieg.

Jak działa lek pembrolizumab?

Pembrolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) znajdującym się na komórkach układu odpornościowego, przez co uniemożliwia łączenie się z nim białek PD-L1 i PD-L2. Białkowe ligandy PD-L1 i PD-L2 znajdują się m.in. na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego. 

Czy lek pembrolizumab jest dostępny dla polskich pacjentek?

Pembrolizumab (Keytruda®) jest lekiem zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej w leczeniu wielu nowotworów, jednak nie raka piersi. 13 listopada amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w trybie przyspieszonym zatwierdziła pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią w leczeniu nieoperacyjnego lub zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi, z ekspresją PD-L1 na poziomie ≥10. Dowody płynące z badania KEYNOTE-355 mogą doprowadzić również do rozszerzenia wskazań przez organy europejskie.  

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła: 

Cortes, Javier, et al. “Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial.” The Lancet 2020

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-pembrolizumab-locally-recurrent-unresectable-or-metastatic-triple

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.