Pierwsza immunoterapia na potrójnie ujemnego raka piersi zatwierdzona

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Komisja Europejska zatwierdziła ostatnio atezolizumab (Tecentriq) w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi. Lek przeznaczony jest dla osób, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1 i które nie przyjmowały wcześniej chemioterapii w celu leczenia choroby przerzutowej.

Potrójnie ujemny rak piersi charakteryzuje się brakiem ekspresji receptorów dla estrogenu, progesteronu i brakiem ekspresji i/lub amplifikacji HER2. Stanowi ok. 15% wszystkich przypadków raka piersi, ale występuje częściej u kobiet poniżej 50. roku życia, cechuje się zwykle szybką progresją i krótszym czasem przeżycia. Dotychczas jedyną opcją farmakoterapii w tym typie raka piersi, była chemioterapia. Atezolizumab to pierwszy lek celowany zatwierdzony w tym wskazaniu.

Jak mówi dyrektor ds. medycznych i kierownik globalnego działu rozwoju produktów w firmie Roche dr Sandra Horning: Zatwierdzenie na szczeblu europejskim terapii z wykorzystaniem leku atezolizumab to znaczący krok naprzód w leczeniu tego agresywnego nowotworu, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą medyczną.

Lek został dopuszczony do obrotu na podstawie wyników badania klinicznego o nazwie IMpassion130. Wyniki wykazały, że pacjentki z ekspresją PD-L1, przyjmujące atezolizumab i nab-paklitaksel żyły średnio 10 miesięcy dłużej niż te, które przyjmowały sam nab-paklitaksel (25,5 miesięca vs 15,5 miesięca). Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby wynosiła 7,2 miesiąca, w porównaniu do 5,5 miesiąca w grupie, która stosowała tylko chemioterapię.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Skuteczność atezolizumabu jest dalej badana. Obecnie trwa siedem badań fazy III w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi, dotyczących wczesnych i zaawansowanych stadiów choroby.

Aktualizacja 30.09.2020: 

Na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) 2020 zaprezentowano zaktualizowane wyniki badania IMpassion130. Wykazano, że mediana czasu przeżycia wszystkich badanych pacjentek otrzymujących atezolizumab i nab-paklitaksel nie różni się istotnie od chemioterapii (21 miesięcy vs 18.7 miesięcy). Jednak zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami w grupie pacjentek z ekspresją PD-L1 efekty immunoterapii były większe i istotne. Mediana czasu przeżycia tych pacjentek wyniosła 25.4 miesięcy, w porównaniu z 17.9 miesiącami w grupie placebo. Jednocześnie stosowanie atezolizumabu nie wiązało się ze znacznym wzrostem toksyczności. Autorzy badania wnioskują więc, że stosowanie immunoterapii w pierwszej linii leczenia potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 jest skuteczne i bezpieczne.

Warto zwrócić również uwagę, że równolegle prowadzone było również badanie IMpassion131, w którym terapię atezolizumabem połączono z paklitakselem. Nie wykazano jednak skuteczności takiej terapii pod względem wydłużenia czasu wolnego od progresji ani czasu przeżycia. Wstępnie pozytywne wyniki otrzymano natomiast dla połączenia pembrolizumabu z chemioterapią w badaniu KEYNOTE-522. Pozytywny efekt tego leczenia również zaobserwowano jedynie u pacjentek z PD-L1 pozytywnym, potrójnie ujemnym rakiem piersi, u których nastąpiło wydłużenie czasu wolnego od progresji. Badanie to jest kontynuowane, co pozwoli zweryfikować, czy stosowanie pembrolizumabu pozwala również na wydłużenie życia tych pacjentek.

Autorki: Maja Kochanowska, Natalia Tarłowska

Źródła:

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.