Pierwsza immunoterapia na potrójnie ujemnego raka piersi zatwierdzona

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Komisja Europejska zatwierdziła ostatnio atezolizumab (Tecentriq) w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi. Lek przeznaczony jest dla osób, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1 i które nie przyjmowały wcześniej chemioterapii w celu leczenia choroby przerzutowej.

Potrójnie ujemny rak piersi charakteryzuje się brakiem ekspresji receptorów dla estrogenu, progesteronu i brakiem ekspresji i/lub amplifikacji HER2. Stanowi ok. 15% wszystkich przypadków raka piersi, ale występuje częściej u kobiet poniżej 50. roku życia, cechuje się zwykle szybką progresją i krótszym czasem przeżycia. Dotychczas jedyną opcją farmakoterapii w tym typie raka piersi, była chemioterapia. Atezolizumab to pierwszy lek celowany zatwierdzony w tym wskazaniu.

Jak mówi dyrektor ds. medycznych i kierownik globalnego działu rozwoju produktów w firmie Roche dr Sandra Horning:

Zatwierdzenie na szczeblu europejskim terapii z wykorzystaniem leku atezolizumab to znaczący krok naprzód w leczeniu tego agresywnego nowotworu, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą medyczną.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Lek został dopuszczony do obrotu na podstawie wyników badania klinicznego o nazwie IMpassion130. Wyniki wykazały, że pacjentki z ekspresją PD-L1, przyjmujące atezolizumab i nab-paklitaksel żyły średnio 10 miesięcy dłużej niż te, które przyjmowały sam nab-paklitaksel (25,5 miesięca vs 15,5 miesięca). Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby wynosiła 7,2 miesiąca, w porównaniu do 5,5 miesiąca w grupie, która stosowała tylko chemioterapię.

Skuteczność atezolizumabu jest dalej badana. Obecnie trwa siedem badań fazy III w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi, dotyczących wczesnych i zaawansowanych stadiów choroby.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.