Pierwsza immunoterapia na potrójnie ujemnego raka piersi zatwierdzona

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Komisja Europejska zatwierdziła ostatnio atezolizumab (Tecentriq) w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi. Lek przeznaczony jest dla osób, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1 i które nie przyjmowały wcześniej chemioterapii w celu leczenia choroby przerzutowej.

Potrójnie ujemny rak piersi charakteryzuje się brakiem ekspresji receptorów dla estrogenu, progesteronu i brakiem ekspresji i/lub amplifikacji HER2. Stanowi ok. 15% wszystkich przypadków raka piersi, ale występuje częściej u kobiet poniżej 50. roku życia, cechuje się zwykle szybką progresją i krótszym czasem przeżycia. Dotychczas jedyną opcją farmakoterapii w tym typie raka piersi, była chemioterapia. Atezolizumab to pierwszy lek celowany zatwierdzony w tym wskazaniu.

Jak mówi dyrektor ds. medycznych i kierownik globalnego działu rozwoju produktów w firmie Roche dr Sandra Horning: Zatwierdzenie na szczeblu europejskim terapii z wykorzystaniem leku atezolizumab to znaczący krok naprzód w leczeniu tego agresywnego nowotworu, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą medyczną.

Lek został dopuszczony do obrotu na podstawie wyników badania klinicznego o nazwie IMpassion130. Wyniki wykazały, że pacjentki z ekspresją PD-L1, przyjmujące atezolizumab i nab-paklitaksel żyły średnio 10 miesięcy dłużej niż te, które przyjmowały sam nab-paklitaksel (25,5 miesięca vs 15,5 miesięca). Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby wynosiła 7,2 miesiąca, w porównaniu do 5,5 miesiąca w grupie, która stosowała tylko chemioterapię.

Skuteczność atezolizumabu jest dalej badana. Obecnie trwa siedem badań fazy III w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi, dotyczących wczesnych i zaawansowanych stadiów choroby.

Aktualizacja 30.09.2020: 

Na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) 2020 zaprezentowano zaktualizowane wyniki badania IMpassion130. Wykazano, że mediana czasu przeżycia wszystkich badanych pacjentek otrzymujących atezolizumab i nab-paklitaksel nie różni się istotnie od chemioterapii (21 miesięcy vs 18.7 miesięcy). Jednak zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami w grupie pacjentek z ekspresją PD-L1 efekty immunoterapii były większe i istotne. Mediana czasu przeżycia tych pacjentek wyniosła 25.4 miesięcy, w porównaniu z 17.9 miesiącami w grupie placebo. Jednocześnie stosowanie atezolizumabu nie wiązało się ze znacznym wzrostem toksyczności. Autorzy badania wnioskują więc, że stosowanie immunoterapii w pierwszej linii leczenia potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 jest skuteczne i bezpieczne.

Warto zwrócić również uwagę, że równolegle prowadzone było również badanie IMpassion131, w którym terapię atezolizumabem połączono z paklitakselem. Nie wykazano jednak skuteczności takiej terapii pod względem wydłużenia czasu wolnego od progresji ani czasu przeżycia. Wstępnie pozytywne wyniki otrzymano natomiast dla połączenia pembrolizumabu z chemioterapią w badaniu KEYNOTE-522. Pozytywny efekt tego leczenia również zaobserwowano jedynie u pacjentek z PD-L1 pozytywnym, potrójnie ujemnym rakiem piersi, u których nastąpiło wydłużenie czasu wolnego od progresji. Badanie to jest kontynuowane, co pozwoli zweryfikować, czy stosowanie pembrolizumabu pozwala również na wydłużenie życia tych pacjentek.

Autorki: Maja Kochanowska, Natalia Tarłowska

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.