Nowa opcja w pierwszej linii leczenia raka nerki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) po raz pierwszy zaprezentowano wyniki badania klinicznego III fazy CheckMate 9ER. W badaniu brali udział pacjenci z zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerki, niepoddawani wcześniej terapii systemowej. Wykazano w nim, że połączenie dwóch leków – niwolumabu i kabozantynibu – pozwala osiągnąć lepsze efekty terapeutyczne niż w przypadku monoterapii sunitynibem.

Zastosowane w badaniu CheckMate 9ER połączenie niwolumabu z kabozantynibem, choć korzystne, nie jest podejściem innowacyjnym. Dotychczas przebadano również inne połączenie immunoterapeutyku z inhibitorem kinaz – pembrolizumab i aksytynib (badanie KEYNOTE-426). Pozytywne wyniki tych badań potwierdzają, że terapia skojarzona zastosowana w pierwszej linii daje lepsze efekty niż leczenie sunitynibem. W lutym tego roku ESMO zaktualizowało wytyczne dotyczące leczenia pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki. Terapia skojarzona pembrolizumabem i aksytynibem została zarekomendowana przez ESMO w tym wskazaniu. Kontynuacja badania CheckMate 9ER pomoże porównać użyteczność i skuteczność tych terapii. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CheckMate 9ER?

Do badania zostało włączonych 323 pacjentów otrzymujących niwolumab w połączeniu z kabozantynibem oraz 328 pacjentów leczonych sunitynibem. W badaniu mogli wziąć udział pacjenci z nieleczonym, zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerki, niezależnie od rokowania i statusu PD-L1. 

Zaobserwowano, że leczenie niwolumabem w połączeniu z kabozantynibem przyniosło lepsze efekty terapeutyczne niż leczenie sunitynibem. Wydłużeniu uległ czas wolny od progresji (16.6 miesięcy vs 8.3 miesięcy) i u większej liczby pacjentów uzyskano odpowiedź na leczenie (55.7% vs 27.1%). Aby ocenić długoterminowe skutki tej terapii oraz medianę czasu przeżycia pacjentów konieczna jest kontynuacja badania. 

Leczenie skojarzone było obarczone większym ryzykiem skutków ubocznych. Najczęstszymi z nich były: biegunka, zespół ręka-stopa, nadciśnienie, niedoczynność tarczycy, zmęczenie, nudności, zapalenie błony śluzowej, zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej, zmniejszenie apetytu. W badaniu wykazano jednak, że stosowanie terapii skojarzonej pozwoliło na utrzymanie jakości życia pacjentów, podczas gdy terapia sunitynibem wiązała się z jej pogorszeniem. 

Jak działają leki niwolumab oraz kabozantynib i w jakim celu się je stosuje?

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) znajdującym się na komórkach układu odpornościowego. Białka PD-L1 i PD-L2, które mają zdolność łączenia się z PD-1, znajdują się m.in. na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Obecnie niwolumab jest zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków w leczeniu różnych nowotworów, m.in. zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. W przypadku niepowodzenia terapii innymi lekami u pacjentów z rakiem nerki stosuje się monoterapię niwolumabem. Połączenie niwolumabu z ipilimumabem można natomiast stosować jako leczenie pierwszej linii pacjentów o niekorzystnym rokowaniu. 

Kabozantynib blokuje aktywność enzymów zwanych kinazami tyrozynowymi. Są one częścią szlaków sygnałowych związanych z podziałami komórek i wzrostem nowych naczyń krwionośnych. Blokując aktywność tych enzymów w komórkach nowotworowych, lek ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. 

Czy leki niwolumab i kabozantynib są dostępne dla polskich pacjentów?

Leczenie niwolumabem lub kabozantynibem jest refundowane przez NFZ w przypadku niepowodzenia poprzednich terapii u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki. Leki te refundowane są wyłącznie w przypadku monoterapii. Tutaj znajdziesz listę szpitali realizujące program lekowy „Leczenie raka nerki” w ramach NFZ. 

Aktualizacja, 8.02.2021:

22 stycznia amerykańska Agnecja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła leczenie niwolumabem i kabozatynibem w pierwszej linii zaawansowanego raka nerki. 

Aktualizacja, 10.03.2021:

25 lutego 2021 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię dotyczącą zatwierdzenia terapii kabozantynibem z niwolumabem w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła: 

https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/renal-cell-carcinoma/eupdate-renal-cell-carcinoma-treatment-recommendations

https://www.esmo.org/oncology-news/the-combination-of-nivolumab-and-cabozantinib-provides-a-new-first-line-treatment-option-in-advanced-clear-cell-rcc

696O_PR – Choueiri TK, Powles T, Burotto M, et al. Nivolumab + cabozantinib vs sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: First results from the randomized phase III CheckMate 9ER trial.

www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-nivolumab-plus-cabozantinib-advanced-renal-cell-carcinoma

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.