Nowa opcja w pierwszej linii leczenia raka nerki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) po raz pierwszy zaprezentowano wyniki badania klinicznego III fazy CheckMate 9ER. W badaniu brali udział pacjenci z zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerki, niepoddawani wcześniej terapii systemowej. Wykazano w nim, że połączenie dwóch leków – niwolumabu i kabozantynibu – pozwala osiągnąć lepsze efekty terapeutyczne niż w przypadku monoterapii sunitynibem.

Zastosowane w badaniu CheckMate 9ER połączenie niwolumabu z kabozantynibem, choć korzystne, nie jest podejściem innowacyjnym. Dotychczas przebadano również inne połączenie immunoterapeutyku z inhibitorem kinaz – pembrolizumab i aksytynib (badanie KEYNOTE-426). Pozytywne wyniki tych badań potwierdzają, że terapia skojarzona zastosowana w pierwszej linii daje lepsze efekty niż leczenie sunitynibem. W lutym tego roku ESMO zaktualizowało wytyczne dotyczące leczenia pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki. Terapia skojarzona pembrolizumabem i aksytynibem została zarekomendowana przez ESMO w tym wskazaniu. Kontynuacja badania CheckMate 9ER pomoże porównać użyteczność i skuteczność tych terapii. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CheckMate 9ER?

Do badania zostało włączonych 323 pacjentów otrzymujących niwolumab w połączeniu z kabozantynibem oraz 328 pacjentów leczonych sunitynibem. W badaniu mogli wziąć udział pacjenci z nieleczonym, zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerki, niezależnie od rokowania i statusu PD-L1. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Zaobserwowano, że leczenie niwolumabem w połączeniu z kabozantynibem przyniosło lepsze efekty terapeutyczne niż leczenie sunitynibem. Wydłużeniu uległ czas wolny od progresji (16.6 miesięcy vs 8.3 miesięcy) i u większej liczby pacjentów uzyskano odpowiedź na leczenie (55.7% vs 27.1%). Aby ocenić długoterminowe skutki tej terapii oraz medianę czasu przeżycia pacjentów konieczna jest kontynuacja badania. 

Leczenie skojarzone było obarczone większym ryzykiem skutków ubocznych. Najczęstszymi z nich były: biegunka, zespół ręka-stopa, nadciśnienie, niedoczynność tarczycy, zmęczenie, nudności, zapalenie błony śluzowej, zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej, zmniejszenie apetytu. W badaniu wykazano jednak, że stosowanie terapii skojarzonej pozwoliło na utrzymanie jakości życia pacjentów, podczas gdy terapia sunitynibem wiązała się z jej pogorszeniem. 

Jak działają leki niwolumab oraz kabozantynib i w jakim celu się je stosuje?

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) znajdującym się na komórkach układu odpornościowego. Białka PD-L1 i PD-L2, które mają zdolność łączenia się z PD-1, znajdują się m.in. na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Obecnie niwolumab jest zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków w leczeniu różnych nowotworów, m.in. zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. W przypadku niepowodzenia terapii innymi lekami u pacjentów z rakiem nerki stosuje się monoterapię niwolumabem. Połączenie niwolumabu z ipilimumabem można natomiast stosować jako leczenie pierwszej linii pacjentów o niekorzystnym rokowaniu. 

Kabozantynib blokuje aktywność enzymów zwanych kinazami tyrozynowymi. Są one częścią szlaków sygnałowych związanych z podziałami komórek i wzrostem nowych naczyń krwionośnych. Blokując aktywność tych enzymów w komórkach nowotworowych, lek ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. 

Czy leki niwolumab i kabozantynib są dostępne dla polskich pacjentów?

Leczenie niwolumabem lub kabozantynibem jest refundowane przez NFZ w przypadku niepowodzenia poprzednich terapii u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki. Leki te refundowane są wyłącznie w przypadku monoterapii. Tutaj znajdziesz listę szpitali realizujące program lekowy „Leczenie raka nerki” w ramach NFZ. 

Aktualizacja, 8.02.2021:

22 stycznia amerykańska Agnecja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła leczenie niwolumabem i kabozatynibem w pierwszej linii zaawansowanego raka nerki. 

Aktualizacja, 10.03.2021:

25 lutego 2021 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię dotyczącą zatwierdzenia terapii kabozantynibem z niwolumabem w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła: 

https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/renal-cell-carcinoma/eupdate-renal-cell-carcinoma-treatment-recommendations

https://www.esmo.org/oncology-news/the-combination-of-nivolumab-and-cabozantinib-provides-a-new-first-line-treatment-option-in-advanced-clear-cell-rcc

696O_PR – Choueiri TK, Powles T, Burotto M, et al. Nivolumab + cabozantinib vs sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: First results from the randomized phase III CheckMate 9ER trial.

www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-nivolumab-plus-cabozantinib-advanced-renal-cell-carcinoma

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.