Połączenie dwóch leków nową terapią na raka nerki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wyniki badań klinicznych III fazy Keynote-426 wykazały, że połączenie pembrolizumabu (Keytruda) z aksytynibem (Inlyta) jest bardziej skuteczne w leczeniu raka nerkowokomórkowego (RCC) niż sunitynib (Sutent).

W badaniu wzięło udział 861 pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. Jedna grupa była leczona pembrolizumabem w połączeniu z aksytynibem, a druga grupa sunitynibem. Wszyscy mieli zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (najczęściej występujący typ raka nerki) i nie przechodzili wcześniej innej terapii. Status receptora PD-L1 nie był brany pod uwagę przy kwalifikacji do badania.

Po 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii wciąż żyło 90% pacjentów przyjmujących pembrolizumab i aksytynib oraz 78% chorych leczonych sunitynibem. Nowa terapia osiągnęła też lepszy wskaźnik przeżycia wolnego od progresji. Wyniósł on przeciętnie 15,1 miesiąca w porównaniu do 11,1 miesiąca w grupie przyjmującej sunitynib.

Najczęściej występujące skutki uboczne u chorych stosujących pembrolizumab i aksytynib to biegunka, zmęczenie, nadciśnienie, niedoczynność tarczycy, zmniejszony apetyt, hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby), erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa (zespół ręka-stopa), nudności, zapalenie jamy ustnej, dysfonia (zaburzenia głosu), wysypka, kaszel i zaparcia. 13% pacjentów musiało przerwać terapię z powodu hepatotoksyczności.

Połączenie pembrolizumabu z aksytynibem w kwietniu 2019 r. zostało zatwierdzone w USA, a w lipcu uzyskało pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków. Serwis Practice Update uznał tę terapię za jedno z największych osiągnięć w onkologii w 2019 roku.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Ilustracja: Robina Weermeijer, Unsplash

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.