Nowy inhibitor zaaprobowany do leczenia rozsianego raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kolejna dobra wiadomość dla cierpiących na raka piersi HR(+)/HER2(-). Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła kolejny lek w terapii zaawansowanych i rozsianych nowotworów z obecnością receptorów dla hormonów płciowych i brakiem ekspresji receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2.

Abemaciclib to już trzeci, po palbociclibie i ribociclibie, zaaprobowany przez FDA przedstawiciel rodziny inhibitorów zależnych od cyklin kinaz 4 i 6. Kryjący się pod nazwą handlową „Verzenio” preparat ma być stosowany jako monoterapia u kobiet, które uprzednio, już po rozsiewie nowotworu, zostały poddane chemio- i hormonoterapii, a także w połączeniu z fulwestrantem u pacjentek, u których doszło do progresji choroby mimo wcześniejszej hormonoterapii.

Rejestracja w pierwszym wskazaniu została poparta wynikami badania MONARCH 1, w którym 132 pacjentkom podawano co 12 godzin 200 mg Verzenio aż do mementu postępu choroby lub wystąpienia nieakceptowalnych dla chorej działań niepożądanych. Średni czas przeżycia wolny od progresji wyniósł 6 miesięcy, a całkowity czas przeżycia – 17,7 miesiąca. U 19,7% chorych masa nowotworu zmniejszyła się po podaniu leku, a korzystna odpowiedź utrzymywała się średnio przez 8,6 miesiąca.

Drugie wskazanie opiera się z kolei na rezultatach badania klinicznego MONARCH 2. 669 pacjentek losowo przydzielono do grupy fulwestrantu i abemaciclibu lub fulwestrantu i placebo. Niemal połowa chorych otrzymujących Verzenio zareagowała na leczenie, w tym u 3,5% odnotowano całkowitą remisję, a odpowiedź utrzymywała się średnio przez 25,6 miesiąca. Co więcej, w pierwszej grupie czas przeżycia wolny od progresji choroby był o ponad 7 miesięcy dłuższy.

W obu badaniach obserwowano podobne działania niepożądane abemaciclibu. Należały do nich biegunka, neutropenia, zmęczenie, zmniejszenie apetytu i nudności, z czego dwa pierwsze miewały gwałtowny przebieg.

Abemaciclib otrzymał już od FDA statusy terapii przełomowej i oceny priorytetowej, ale na tym nie kończy się jego dobra passa. Opublikowano już bowiem wyniki badania MONARCH 3, które dowodzi, że nowy lek w połączeniu z inhibitorem aromatazy sprawdza się również jako terapia pierwszego rzutu u pacjentek po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi HR(+)/HER2(-). Na szczegółowe dane przyjdzie jeszcze poczekać, ale wstępne wyniki pokazują, iż w porównaniu z grupą placebo i inhibitora aromatazy, leczenie skojarzone z abemaciclibem znacznie wydłuża czas przeżycia wolny od progresji, a odsetek odpowiedzi na terapię jest wyższy o 15%.

Jeśli abemaciclib jako terapia pierwszego rzutu również zyska przychylność FDA, jego pozycja dodatkowo się umocni. Jednak już teraz rola nowego inhibitora cyklinozależnych kinaz 4 i 6 w leczeniu hormonozależnego raka piersi jest niepodważalna.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.