Nowy lek dla osób z drobnokomórkowym rakiem płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

6 września 2019 r. Komisja Europejska dopuściła do obrotu produkt leczniczy Tecentriq® (atezolizumab), do stosowania u pacjentów z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca. Lek przyjmuje się w leczeniu początkowym (pierwszego rzutu), w skojarzeniu z chemioterapią. Jest to pierwsza immunoterapia przeciwnowotworowa zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w tym wskazaniu.

Rak płuca jest główną przyczyną śmierci z powodu choroby nowotworowej na całym świecie. Dzieli się go na dwa główne typy: niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) i drobnokomórkowy rak płuca (DRP). Ten drugi stanowi ok. 15% zachorowań, ale cechuje się agresywnym charakterem, szybkim wzrostem i wczesnym rozwojem przerzutów.

Badania kliniczne wykazały, że leczenie skojarzone z wykorzystaniem atezolizumabu skutkuje istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w porównaniu z aktualnym standardem leczenia. Są to pierwsze tak dobre wyniki w tym typie raka płuca od ponad 20 lat.

Atezolizumab to przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z białkiem o nazwie PDL1 i blokuje jego interakcję z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez zablokowanie PD-L1 lek pozwala na aktywację limfocytów T – komórek układu odpornościowego. Terapia jest przeznaczona do immunoterapii nowotworów i może być stosowana jako podstawowy element terapii skojarzonej w połączeniu z innymi immunoterapiami, lekami celowanymi i różnymi chemioterapiami, w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Lek już wcześniej został zatwierdzony w leczeniu różnych postaci raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak piersi z obecnością ekspresji PD-L1. Został stworzony przez firmę Roche, która prowadzi dalsze badania nad skutecznością tego leku. Obecnie trwa dziewięć badań fazy III dotyczących raka płuca, prowadzone są też lub planowane badania III fazy nad zastosowaniem atezolizumabu w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego, skóry, piersi, przewodu pokarmowego, nowotworów ginekologicznych oraz raka głowy i szyi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Autor: Maja Kochanowska

Źródło: zdrowie.wprost.pl/zdrowie/10251617/ke-dopuszcza-produkt-tecentriq-atezolizumab-firmy-roche-do-stosowania-wskojarzeniu-zchemioterapia-wleczeniu-poczatkowym-osob-zrozleglym-rakiem-drobnokomorkowym-pluca.html

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.