KRS 0000358654

Nowy lek dla osób z drobnokomórkowym rakiem płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

6 września 2019 r. Komisja Europejska dopuściła do obrotu produkt leczniczy Tecentriq® (atezolizumab), do stosowania u pacjentów z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca. Lek przyjmuje się w leczeniu początkowym (pierwszego rzutu), w skojarzeniu z chemioterapią. Jest to pierwsza immunoterapia przeciwnowotworowa zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w tym wskazaniu.

Rak płuca jest główną przyczyną śmierci z powodu choroby nowotworowej na całym świecie. Dzieli się go na dwa główne typy: niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) i drobnokomórkowy rak płuca (DRP). Ten drugi stanowi ok. 15% zachorowań, ale cechuje się agresywnym charakterem, szybkim wzrostem i wczesnym rozwojem przerzutów.

Badania kliniczne wykazały, że leczenie skojarzone z wykorzystaniem atezolizumabu skutkuje istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w porównaniu z aktualnym standardem leczenia. Są to pierwsze tak dobre wyniki w tym typie raka płuca od ponad 20 lat.

Atezolizumab to przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z białkiem o nazwie PDL1 i blokuje jego interakcję z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez zablokowanie PD-L1 lek pozwala na aktywację limfocytów T – komórek układu odpornościowego. Terapia jest przeznaczona do immunoterapii nowotworów i może być stosowana jako podstawowy element terapii skojarzonej w połączeniu z innymi immunoterapiami, lekami celowanymi i różnymi chemioterapiami, w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Lek już wcześniej został zatwierdzony w leczeniu różnych postaci raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak piersi z obecnością ekspresji PD-L1. Został stworzony przez firmę Roche, która prowadzi dalsze badania nad skutecznością tego leku. Obecnie trwa dziewięć badań fazy III dotyczących raka płuca, prowadzone są też lub planowane badania III fazy nad zastosowaniem atezolizumabu w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego, skóry, piersi, przewodu pokarmowego, nowotworów ginekologicznych oraz raka głowy i szyi.

Autor: Maja Kochanowska

Źródło: zdrowie.wprost.pl/zdrowie/10251617/ke-dopuszcza-produkt-tecentriq-atezolizumab-firmy-roche-do-stosowania-wskojarzeniu-zchemioterapia-wleczeniu-poczatkowym-osob-zrozleglym-rakiem-drobnokomorkowym-pluca.html

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.