Nowy lek na chłoniaka grudkowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W listopadzie 2019 r. Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię dotyczącą zarejestrowania leku lenalidomid (Revlimid) w chłoniaku grudkowym. Lek będzie stosowany w połączeniu z rytuksymabem u dorosłych pacjentów, którzy wcześniej przeszli już co najmniej jedną terapię. Będzie to pierwsza terapia dla tej grupy pacjentów, która nie obejmuje chemioterapii.

Chłoniak grudkowy to choroba nowotworowa wywodząca się z limfocytów B. Jest jednym z typów chłoniaków nieziarniczych (ang. non-Hodgkin lymphoma – NHL) i każdego roku rozpoznaje się go w Europie u ok. 25 000 osób. Standardową metodą leczenia jest chemioterapia, na którą pacjenci zwykle dobrze odpowiadają, jednak po okresie remisji, choroba bardzo często powraca.

Układ odpornościowy chorych na chłoniaka grudkowego nie działa prawidłowo i nie rozpoznaje albo nie potrafi zniszczyć komórek nowotworowych. Rytuksymab jest przeciwciałem monoklonalnym, które łączy się z antygenem CD-20 na powierzchni limfocytów B i prowadzi do ich rozpadu. Lenalidomid to z kolei immunomodulator, który zwiększa liczbę i aktywację limfocytów T oraz komórek NK, co prowadzi do rozpadu komórek nowotworowych. Kombinacja tych dwóch substancji dzięki komplementarnym mechanizmom, pomaga układowi odpornościowemu znajdować i niszczyć komórki nowotworowe.

Pozytywna opinia została oparta głównie na podstawie wyników badania klinicznego III fazy o nazwie AUGMENT. W badaniu wzięło udział 358 pacjentów z nawrotowym chłoniakiem grudkowym lub chłoniakiem strefy brzeżnej, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa eksperymentalna otrzymywała lenalidomid i rytuksymab a grupa kontrolna rytuksymab i placebo. Mediana czasu przeżycia bez progresji wyniosła 39 miesięcy w grupie, która przyjmowała lenalidomid i 14 miesięcy w grupie otrzymującej placebo. Spośród pacjentów z chłoniakiem grudkowym na terapię odpowiedziało 80% osób w grupie eksperymentalnej w porównaniu do 55% w grupie kontrolnej.

Najczęściej występujące skutki uboczne nowej terapii to neutropenia, zmęczenie, biegunka, zaparcia, nudności i kaszel. Lenalidomid zawiera ostrzeżenie o możliwości wywołania poważnych zaburzeń w rozwoju płodu, poważnej toksyczności hematologicznej (neutropenia i trombocytopenia) oraz żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Revlimid pierwszy raz został zatwierdzony w 2007 roku i obecnie stosowany jest w Unii Europejskiej w szpiczaku mnogim, zespołach mielodysplastycznych oraz w chłoniaku z komórek płaszcza. W maju 2019 r. został zatwierdzony w USA do leczenia również chłoniaka grudkowego oraz chłoniaka strefy brzeżnej. Pozytywna opinia EMA oznacza, że prawdopodobnie już w tym miesiącu zostanie dopuszczony do obrotu na terenie UE w nowym wskazaniu.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.