Nowy lek na chłoniaka grudkowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W listopadzie 2019 r. Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię dotyczącą zarejestrowania leku lenalidomid (Revlimid) w chłoniaku grudkowym. Lek będzie stosowany w połączeniu z rytuksymabem u dorosłych pacjentów, którzy wcześniej przeszli już co najmniej jedną terapię. Będzie to pierwsza terapia dla tej grupy pacjentów, która nie obejmuje chemioterapii.

Chłoniak grudkowy to choroba nowotworowa wywodząca się z limfocytów B. Jest jednym z typów chłoniaków nieziarniczych (ang. non-Hodgkin lymphoma – NHL) i każdego roku rozpoznaje się go w Europie u ok. 25 000 osób. Standardową metodą leczenia jest chemioterapia, na którą pacjenci zwykle dobrze odpowiadają, jednak po okresie remisji, choroba bardzo często powraca.

Układ odpornościowy chorych na chłoniaka grudkowego nie działa prawidłowo i nie rozpoznaje albo nie potrafi zniszczyć komórek nowotworowych. Rytuksymab jest przeciwciałem monoklonalnym, które łączy się z antygenem CD-20 na powierzchni limfocytów B i prowadzi do ich rozpadu. Lenalidomid to z kolei immunomodulator, który zwiększa liczbę i aktywację limfocytów T oraz komórek NK, co prowadzi do rozpadu komórek nowotworowych. Kombinacja tych dwóch substancji dzięki komplementarnym mechanizmom, pomaga układowi odpornościowemu znajdować i niszczyć komórki nowotworowe.

Pozytywna opinia została oparta głównie na podstawie wyników badania klinicznego III fazy o nazwie AUGMENT. W badaniu wzięło udział 358 pacjentów z nawrotowym chłoniakiem grudkowym lub chłoniakiem strefy brzeżnej, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa eksperymentalna otrzymywała lenalidomid i rytuksymab a grupa kontrolna rytuksymab i placebo. Mediana czasu przeżycia bez progresji wyniosła 39 miesięcy w grupie, która przyjmowała lenalidomid i 14 miesięcy w grupie otrzymującej placebo. Spośród pacjentów z chłoniakiem grudkowym na terapię odpowiedziało 80% osób w grupie eksperymentalnej w porównaniu do 55% w grupie kontrolnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Najczęściej występujące skutki uboczne nowej terapii to neutropenia, zmęczenie, biegunka, zaparcia, nudności i kaszel. Lenalidomid zawiera ostrzeżenie o możliwości wywołania poważnych zaburzeń w rozwoju płodu, poważnej toksyczności hematologicznej (neutropenia i trombocytopenia) oraz żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Revlimid pierwszy raz został zatwierdzony w 2007 roku i obecnie stosowany jest w Unii Europejskiej w szpiczaku mnogim, zespołach mielodysplastycznych oraz w chłoniaku z komórek płaszcza. W maju 2019 r. został zatwierdzony w USA do leczenia również chłoniaka grudkowego oraz chłoniaka strefy brzeżnej. Pozytywna opinia EMA oznacza, że prawdopodobnie już w tym miesiącu zostanie dopuszczony do obrotu na terenie UE w nowym wskazaniu.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.