Obejmujemy pomocą chorych na raka!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wszyscy wiemy, jak ogromnym wyzwaniem jest choroba nowotworowa, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że jest to wyzwanie również natury finansowej. 

W Polsce ponad połowa zalecanych terapii onkologicznych nie jest refundowana zgodnie z międzynarodowymi standardami, co oznacza, że nierzadko jedyną szansą chorych na dostęp do leczenia jest finansowanie go z własnych środków. Do tego dochodzą codzienne koszty, m.in. dojazdów do szpitali, prywatnych badań, leków, dodatkowych konsultacji, rehabilitacji, peruki itp.

To właśnie w odpowiedzi na trudności, z jakimi muszą się borykać polscy pacjenci, Onkofundacja Alivia uruchomiła portal zbiórkowy Onkozbiórka (wcześniej znany pod nazwą Skarbonka).

Alivia Onkozbiórka – kto i jak może przystąpić do programu?

Program Alivia Onkozbiórka przeznaczony jest dla dorosłych osób ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym, które chcą pozyskać środki na określony cel związany z leczeniem onkologicznym, zgodny z zapisami regulaminu.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Rejestracja odbywa się poprzez stronę: https://onkozbiorka.pl/zaloz-zbiorke, a cały proces zakładania zbiórki to zaledwie 4 proste kroki, obejmujące:

1. przygotowanie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego diagnozę onkologiczną;
2. wybranie pełnomocnika, czyli zaufanej osoby, która będzie mogła podejmować czynności w imieniu chorego lub pomoże mu w prowadzeniu zbiórki;
3. założenie konta i uzupełnienie danych zbiórki (dane pacjenta i pełnomocnika, zdjęcie profilowe, cel i opis zbiórki);
4. wydrukowanie i odesłanie podpisanej przez pacjenta i pełnomocnika umowy.

Co zyskuje pacjent, przystępując do programu?

Zbiórka uruchomiona na portalu Alivia Onkozbiórka to przede wszystkim wiarygodne, efektywne i przejrzyste narzędzie, umożliwiające pacjentowi zgromadzenie środków niezbędnych do powrotu do zdrowia i odzyskania przez niego poczucia bezpieczeństwa.

Każda osoba uruchamiająca zbiórkę otrzymuje spersonalizowaną stronę www, poprzez którą darczyńcy mogą dokonywać wpłat na jej rzecz. Zbiórka umożliwia również pozyskiwanie środków z 1,5%. Wszystkie otrzymane w ten sposób darowizny są zwolnione z opodatkowania, jednocześnie darczyńca może takie wpłaty odliczyć od dochodu.

WAŻNE: 90% każdej otrzymanej wpłaty przeznaczane jest na bezpośrednią pomoc pacjentowi, natomiast 10% na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem programu oraz promocją zbiórki.

Chory oraz jego pełnomocnik mogą w łatwy sposób zarządzać zbiórką za pomocą internetowej platformy – aktualizować informacje, zgłaszać wydatki, przeglądać darowizny i odpisywać na komentarze Darczyńców. 

Na każdym etapie zakładania i prowadzenia zbiórki mają także możliwość kontaktu ze specjalistami pracującymi w Onkofundacji, którzy służą poradą nie tylko w zakresie obsługi zbiórki i wydatkowania środków, ale także dzielą się wiedzą na szereg tematów związanych z opieką onkologiczną i poruszaniem się w polskim systemie ochrony zdrowia.

Ponadto Alivia  oferuje wsparcie w promocji zbiórki, obejmujące m.in.: udostępnienie poradnika „Jak gromadzić środki” oraz gotowego projektu ulotek i plakatów (a także zwrot kosztów druku do 500 zł brutto), promocję zbiórek w mediach społecznościowych czy współpracę z Allegro.

W jaki sposób korzystać i na co przeznaczyć zebrane środki?

Środki wypłacane są na podstawie zgłoszenia refundacji lub finansowania, złożonego przez pacjenta lub jego pełnomocnika po zalogowaniu się do internetowego panelu użytkownika. Zgłoszenie musi zawierać skany dokumentów księgowych (faktura lub rachunek imienny) wystawionych na pacjenta. 

  • Refundacja odbywa się na podstawie już opłaconych przez pacjenta wydatków, a środki ze zbiórki przekazywane są na konto bankowe pacjenta. 
  • W przypadku finansowania środki ze zbiórki przekazywane są bezpośrednio na konto wystawcy dokumentu księgowego (sprzedawcy produktu/usługi). 
Środki wypłacane są w ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia wydatku.

Pacjent może wykorzystać zebrane pieniądze na szereg produktów i usług związanych zarówno z samą chorobą onkologiczną, jak i skutkami jej leczenia. Są to m.in.:

  1. środki farmakologiczne;
  2. badania diagnostyczne;
  3. konsultacje oraz procedury medyczne;
  4. usługi transportu na badania, rehabilitację, terapię (do/z ośrodka medycznego);
  5. sprzęt i zabiegi rehabilitacyjne, oraz wiele innych.
WAŻNE: Wydatki określone w zgłoszeniu muszą dotyczyć produktów i usług o udowodnionej naukowo skuteczności i bezpieczeństwie, zgodnie z zasadą EBM (evidence based medicine), czyli medycyny opartej na faktach.

Wielu pacjentów ma opory przed założeniem zbiórki, ale warto pamiętać, że kiedy stajemy w obliczu sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie jest ciężka choroba, proszenie o pomoc to żaden wstyd czy słabość. Wręcz przeciwnie – to wyraz zaradności i waleczności w zmaganiach o najwyższą stawkę, jaką jest własne życie i zdrowie! 

Autorka: Urszula Zienkiewicz – Specjalistka ds. programów pomocowych

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.