Odkrycie nowej strategii leczenia raka jajnika

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rak jajnika to śmiertelny nowotwór o ograniczonej możliwości leczenia, a rokowania dla kobiet z niektórymi podtypami tego raka są szczególnie złe. Obecnie, najnowsze badanie przynosi nadzieję w postaci terapii celowanej przeznaczonej dla wyjątkowo agresywnych postaci choroby.

Istnieje kilka podtypów raka jajnika – w zależności od typu tkanek i komórek zaangażowanych. Jednym z nich jest rak jasnokomórkowy jajnika (ovarian clear cell carcinoma), który dotyka 10% chorych na raka jajnika w Stanach Zjednoczonych oraz około 20% pacjentów w Azji.

Podczas, gdy u chorych na raka jajnika początkowo pojawia się odpowiedź na standardową chemioterapię opartą na platynie, wskaźnik odpowiedzi dla osób z rakiem jasnokomórkowym jajnika jest zazwyczaj niski i, niestety, nie istnieją obecnie żadne skuteczne terapie alternatywne. Naukowcy z Instytutu Wistar w Filadelfii mają nadzieję, że to właśnie ich odkrycie utoruje drogę nowym, bardzo potrzebnym sposobom leczenia. Ich badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine, lokuje terapię raka jajnika w nowej, rozwijającej się dziedzinie – terapii spersonalizowanej.

Celem jest skuteczne zahamowanie progresji raka jajnika w sposób spersonalizowany.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Autor do korespondencji, Rugang Zhang, profesor nadzwyczajny z Wistar’s Gene Expression and Regulation Program, twierdzi, iż ich badanie analizuje cel molekularny zależny od genotypu pacjenta, który pozwoli na skuteczne zahamowanie progresji raka jajnika w sposób spersonalizowany. I dodaje:

„U pacjentów z tym szczególnym podtypem nowotworu (rak jasnokomórkowy jajnika), właśnie to nowo odkryte ukierunkowane podejście może doprowadzić do pierwszej skutecznej terapii celowanej, jaką kiedykolwiek mieliśmy.”

Prof. Zhang wraz ze współpracownikami zajmowali się badaniami nad genem remodelującym chromatynę, zwanym ARID1A, którego mutacja związana jest z różnymi nowotworami. ARID1A pozwala chromatynie – strukturze białkowej, która ciasno upakowuje DNA wewnątrz komórek – rozluźnić się na tyle, aby komórki mogły odczytywać informację genetyczną, mówiącą im co mają robić. Jest to ważne, aby zapobiec przekształceniu się ich w komórki nowotworowe. Ostatnie badania wykazały, iż ARID1A jest genem zmutowanym u ponad połowy pacjentek dotkniętych rakiem jasnokomórkowym jajnika. W rzeczywistości, właśnie ten gen posiada jeden z najwyższych wskaźników mutacji pośród wszystkich rodzajów raka jajnika.

Opracowując nowy sposób leczenia, zespół skupiał się na interakcji pomiędzy zmutowanym genem ARID1A i EZH2 – enzymem, który pomaga w upakowaniu DNA w strukturze chromatyny. W przypadku występowania tej interakcji, wydaje się, że geny w regionach upakowanych są wyłączone, co z kolei blokuje instrukcje zawarte w DNA konieczne do wytwarzania białek zwalczających komórki guza.

Podczas, gdy normalne komórki wymagają pewnego poziomu EZH2, nadmiar tego hormonu był związany z progresją wielu nowotworów, w tym jasnokomórkowego raka jajnika.

Badanie analizowało możliwość hamowania enzymu EZH2 jako metoda leczenia raka u pacjentów z mutacją w genie ARID1A. Naukowcy potwierdzili, iż może być to obiecujące rozwiązanie na przyszłość, jeśli rak jajnika z mutacją ARID1A okaże się wrażliwy na inhibicję EZH2.

Ważnym momentem całego procesu badawczego było odkrycie, iż zablokowanie EZH2 spowodowało regresję nowotworu jajnika z mutacją ARID1A. Nie miało to jednak żadnego wpływu na guzy jajnika z normalnym lub niezmutowanym ARID1A.

Zespół podsumowuje:

Nasze dane wskazują, iż farmakologiczna inhibicja EZH2 stanowi nową strategię leczenia nowotworów posiadających mutację ARID1A.

Naukowcy wierzą, że ich wyniki będą miały daleko idące skutki i zaznaczają, że inhibitory EZH2 są obecnie dopiero w fazie badań klinicznych.

Źródło: www.medicalnewstoday.com/articles/289534.php
Z angielskiego tłumaczyła: Julia Kowalska

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.