Odkrycie nowej strategii leczenia raka jajnika

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rak jajnika to śmiertelny nowotwór o ograniczonej możliwości leczenia, a rokowania dla kobiet z niektórymi podtypami tego raka są szczególnie złe. Obecnie, najnowsze badanie przynosi nadzieję w postaci terapii celowanej przeznaczonej dla wyjątkowo agresywnych postaci choroby.

Istnieje kilka podtypów raka jajnika – w zależności od typu tkanek i komórek zaangażowanych. Jednym z nich jest rak jasnokomórkowy jajnika (ovarian clear cell carcinoma), który dotyka 10% chorych na raka jajnika w Stanach Zjednoczonych oraz około 20% pacjentów w Azji.

Podczas, gdy u chorych na raka jajnika początkowo pojawia się odpowiedź na standardową chemioterapię opartą na platynie, wskaźnik odpowiedzi dla osób z rakiem jasnokomórkowym jajnika jest zazwyczaj niski i, niestety, nie istnieją obecnie żadne skuteczne terapie alternatywne. Naukowcy z Instytutu Wistar w Filadelfii mają nadzieję, że to właśnie ich odkrycie utoruje drogę nowym, bardzo potrzebnym sposobom leczenia. Ich badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine, lokuje terapię raka jajnika w nowej, rozwijającej się dziedzinie – terapii spersonalizowanej.

Celem jest skuteczne zahamowanie progresji raka jajnika w sposób spersonalizowany.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Autor do korespondencji, Rugang Zhang, profesor nadzwyczajny z Wistar’s Gene Expression and Regulation Program, twierdzi, iż ich badanie analizuje cel molekularny zależny od genotypu pacjenta, który pozwoli na skuteczne zahamowanie progresji raka jajnika w sposób spersonalizowany. I dodaje:

“U pacjentów z tym szczególnym podtypem nowotworu (rak jasnokomórkowy jajnika), właśnie to nowo odkryte ukierunkowane podejście może doprowadzić do pierwszej skutecznej terapii celowanej, jaką kiedykolwiek mieliśmy.”

Prof. Zhang wraz ze współpracownikami zajmowali się badaniami nad genem remodelującym chromatynę, zwanym ARID1A, którego mutacja związana jest z różnymi nowotworami. ARID1A pozwala chromatynie – strukturze białkowej, która ciasno upakowuje DNA wewnątrz komórek – rozluźnić się na tyle, aby komórki mogły odczytywać informację genetyczną, mówiącą im co mają robić. Jest to ważne, aby zapobiec przekształceniu się ich w komórki nowotworowe. Ostatnie badania wykazały, iż ARID1A jest genem zmutowanym u ponad połowy pacjentek dotkniętych rakiem jasnokomórkowym jajnika. W rzeczywistości, właśnie ten gen posiada jeden z najwyższych wskaźników mutacji pośród wszystkich rodzajów raka jajnika.

Opracowując nowy sposób leczenia, zespół skupiał się na interakcji pomiędzy zmutowanym genem ARID1A i EZH2 – enzymem, który pomaga w upakowaniu DNA w strukturze chromatyny. W przypadku występowania tej interakcji, wydaje się, że geny w regionach upakowanych są wyłączone, co z kolei blokuje instrukcje zawarte w DNA konieczne do wytwarzania białek zwalczających komórki guza.

Podczas, gdy normalne komórki wymagają pewnego poziomu EZH2, nadmiar tego hormonu był związany z progresją wielu nowotworów, w tym jasnokomórkowego raka jajnika.

Badanie analizowało możliwość hamowania enzymu EZH2 jako metoda leczenia raka u pacjentów z mutacją w genie ARID1A. Naukowcy potwierdzili, iż może być to obiecujące rozwiązanie na przyszłość, jeśli rak jajnika z mutacją ARID1A okaże się wrażliwy na inhibicję EZH2.

Ważnym momentem całego procesu badawczego było odkrycie, iż zablokowanie EZH2 spowodowało regresję nowotworu jajnika z mutacją ARID1A. Nie miało to jednak żadnego wpływu na guzy jajnika z normalnym lub niezmutowanym ARID1A.

Zespół podsumowuje:

Nasze dane wskazują, iż farmakologiczna inhibicja EZH2 stanowi nową strategię leczenia nowotworów posiadających mutację ARID1A.

Naukowcy wierzą, że ich wyniki będą miały daleko idące skutki i zaznaczają, że inhibitory EZH2 są obecnie dopiero w fazie badań klinicznych.

Źródło: www.medicalnewstoday.com/articles/289534.php
Z angielskiego tłumaczyła: Julia Kowalska

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.