Lanreotyd – nowy lek dla pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniu 16 grudnia 2014 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lanreotyd w celu poprawienia czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z nieresekcyjnymi, wysoko- lub średniozróżnicowanymi, miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego (ang. GEP-NET).Lanreotyd został wcześniej zatwierdzony do przewlekłego leczenia pacjentów z akromegalią, u których stwierdzono nieodpowiednią reakcję na leczenie operacyjne i/lub radioterapię, lub u których operacja i/lub radioterapia nie jest możliwa.

Podstawą zatwierdzenia leku było przedstawienie polepszenia czasu przeżycia wolnego od progresji. Badanie zostało przeprowadzone jako wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, metodą podwójnie ślepiej próby oraz kontrolowane za pomocą techniki placebo.

W badaniu udział wzięło 204 pacjentów z nieresekcyjnymi, wysoko- lub średniozróżnicowanymi, miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi, nieczynnymi hormonalnie guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego (GEP-NETs). Pięćdziesiąt pięć procent pacjentów (113/204) miało guzy neuroendokrynne wywodzące się spoza trzustki. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej lanreotyd 120 mg lub placebo podskórnie co 28 dni.

Głównym punktem końcowym w ocenie skuteczności było przeżycie wolne od progresji ustalane przez niezależną ocenę radiologiczną. Badanie wykazało znaczne wydłużenie przeżycia wolnego od progresji w ramieniu z lanreotydem [HR 0,47 (95% CI: 0,30; 0,73); p <0,001]. Mediana tego przeżycia nie została osiągnięta przed ostateczną analizą wyników i przekroczy 22 miesiące. Mediana przeżycia wolnego od progresji w ramieniu z placebo wyniosła 16,6 miesięcy.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania lanreotydu oceniano u 101 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leku. Najpowszechniej występującymi (odsetek większy lub równy 10%) działaniami niepożądanymi u pacjentów leczonych lanreotydem były: ból brzucha, ból mięśniowo-szkieletowy, wymioty, bóle głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, hiperglikemia, nadciśnienie tętnicze i kamica żółciowa. Najczęściej występującym poważnym działaniem niepożądanym były wymioty (4%).

Zalecaną dawką i schematem leczenia lanreotydem dla GEP-NET jest 120 mg podawane głęboko podskórnie co 28 dni. Leczenie należy kontynuować do czasu progresji choroby lub osiągnięcia niedopuszczalnego poziomu toksyczności.

Źródło: www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm427065.htm
Z angielskiego tłumaczyła: Milena Kuźmińska

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.