FDA dopuszcza Panobinostat do leczenia szpiczaka mnogiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła panobinostat (nazwa handlowa Farydak) w leczeniu szpiczaka mnogiego. Jest to lek będący inhibitorem deacetylazy histonowej, pierwszy lek tego typu, który można stosować w leczeniu szpiczaka. Jego działanie polega na hamowaniu enzymów ułatwiających rozwój i funkcjonowanie komórek rakowych.

Farydak przeznaczony jest jedynie dla pacjentów, którzy otrzymali już przynajmniej dwa inne schematy leczenia, w tym chemioterapię bortezomibem (nazwa handlowa Valcade) oraz immunoterapię. W listopadzie zeszłego roku komisja doradcza FDA nie zezwoliła na zatwierdzenie panobinostatu u chorych na szpiczaka mnogiego, którzy odbyli już leczenie, ponieważ w jej odczuciu możliwe korzyści ze stosowania leku nie przeważały nad poziomem ryzyka. Jednak od tego czasu przedstawiono komisji nowe dane związane ze stosowaniem leku u pacjentów, którzy poddali się już przynajmniej dwóm innym sposobom leczenia.

Komisja zmieniła swoją decyzję na podstawie wyników badania przeprowadzonego na 193 chorych na szpiczaka mnogiego, których poddano uprzednio przynajmniej dwóm terapiom, w tym bortezomibem i immunoterapeutykiem. Pacjenci zostali losowo przypisani do dwóch grup: jednej podawano panobinostat, bortezomib i deksametazon, a drugiej jedynie bortezomib i deksametazon.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że u pacjentów z pierwszej grupy regresja utrzymywała się średnio przez 10,6 miesiąca w porównaniu do 5,8 miesiąca uzyskanych w drugiej grupie pacjentów. Ponadto u 59% pacjentów w grupie przyjmującej panobinostat rak zmniejszył się lub zniknął, co w przypadku drugiej grupy miało miejsce u 41% pacjentów.

Farydak został dopuszczony przez FDA w ramach przyspieszonego programu zatwierdzania leków dających nadzieję pacjentom z ciężkimi chorobami. Firma produkująca lek musi teraz dostarczyć komisji dodatkowe dane kliniczne, które wskażą na korzyści płynące z podjętej decyzji.

Farydak jest lekiem przyjmowanym doustnie. Stosuje się go razem z Velcade’m oraz deksametazonem – lekiem przeciwzapalnym. Na opakowaniu leku znajduje się ostrzeżenie FDA mówiące, że jego stosowanie może powodować poważne skutki uboczne w postaci ostrej biegunki i ciężkich chorób serca.

Najczęściej występujące efekty uboczne panobinostatu są łagodniejsze. Należą do nich: biegunka, zmęczenie, nudności, wymioty, obrzęki rąk albo nóg, zmniejszony apetyt, gorączka oraz osłabienie.

Źródło: www.cancer.org/cancer/news/news/fda-approves-farydak-panobinostat-for-multiple-myeloma
z angielskiego tłumaczył: Paweł Kasprzyk

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.