Przyspieszona zgoda FDA na ponatynib

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

FDA (Federal Drug Administration) zatwierdziła ponatynib (Iclusig), lek będący inhibitorem kinazy tyrozynowej trzeciej generacji, do stosowania w leczeniu dwóch postaci białaczki lekoopornej.

Wskazania rejestracyjne ponatynibu obejmują przewlekłą białaczkę szpikową (CML) z chromosomem Philadelphia oraz dodatnią ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) u dorosłych.

Warto zauważyć, że FDA zatwierdziła ponatynib już trzy miesiące przed oficjalnym przyznaniem pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu. Zatwierdzenie oparto na podstawie wyników badania II fazy, które przedstawiono podczas corocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii. Obejmujące 449-pacjentów badanie, zwane PACE, pokazało że wskaźniki dużych odpowiedzi cytogenetycznych i hematologicznych po codziennym doustnym podawaniu leku wahały się od 33% do 70%, w zależności od podtypu choroby.

Stwierdzono występowanie łagodnych objawów toksyczności z wyjątkiem kilku pacjentów, u których stwierdzono poważne zapalenie trzustki. Lek został tak zaprojektowany, aby „ominąć” jedną z najczęstszych mutacji, która powoduje oporność na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI), „strażnika” substytucji T315I, który blokuje wiązanie się wszystkich trzech zatwierdzonych leków: imatynibu (Gleevec), dazatynibu (Sprycel), i nilotynibu (Tasigna).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Ponatynib to inhibitor Bcr-Abl, który jest skuteczny wobec rodzimych jak i wszystkich testowanych zmutowanych form Bcr-Abl, białka wytwarzanego przez chromosom Philadelphia, która powoduje CML i Ph-dodatnią ALL. Badanie ujawniło, że pacjenci, u których nie powiodło się podawanie innych kinaz tyrozynowych, w większości wykazują oporność lub nietolerancję na dazatynib lub nilotynib. Jednak zezwolenie FDA nie stwierdza, że pacjenci nie powinni otrzymywać ponatynibu jako leczenia pierwszego rzutu.

W badaniu PACE wskaźniki odpowiedzi były najwyższe u pacjentów z przewlekłą oraz ostrą fazą CML i wynosiły w zakresie od 50% do 70%. U pacjentów w fazie blastycznej CML lub z Ph-dodatnią ALL, odsetki odpowiedzi wynosiły w granicach od 33% do 35%.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były wysypki, suchość skóry, bóle brzucha, bóle głowy i zaparcia – występujące u około 40% pacjentów. W większości przypadków miały one charakter łagodny. Niemniej jednak FDA zapowiedziała, że etykieta leku będzie zawierać ostrzeżenie o ryzyku powstawania zakrzepów krwi i o toksycznym działaniu leku na wątrobę.

Doktor Richard Pazdur, szef centrum leczenia nowotworów FDA stwierdził w wydanym oświadczeniu, że zatwierdzenie leku Iclusig jest ważne, ponieważ zapewnia możliwość leczenia pacjentów z CML, którzy nie reagują na inne leki, co szczególnie dotyczy chorych z mutacją T315I, którzy byli już poddawani innym terapiom. Ponatynib został dopuszczony w ramach przyspieszonego programu rejestracji leku FDA, który wymaga od producenta leku wykonanie dodatkowych badań w celu potwierdzenia korzyści i bezpieczeństwa produktu. Agencja nie scharakteryzowała, jaki kształt będą miały niniejsze badania.

Lek będzie sprzedawany przez Ariad Pharmaceuticals w Cambridge w stanie Massachusetts.

Źródło: www.medpagetoday.com/HematologyOncology/Leukemia/36462
Z angielskiego tłumaczyła Małgorzata Ossowska.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.