Fatalne skutki opóźnień w leczeniu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

29 listopada 2012 ScienceDaily opublikował artykuł na temat wyników najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców z OSUCCC-James* – wskazują one na istotnie wyższe ryzyko śmierci u kobiet, które czekały dłużej niż 60 dni na leczenie zaawansowanego raka piersi w porównaniu do pacjentek, które rozpoczęły terapię krótko po diagnozie.

„Badanie miało na celu sprawdzenie, czy opóźnienie w rozpoczęciu terapii ma wpływ na poziom śmiertelności wśród kobiet chorych na raka piersi”, mówi dr Electra D. Paskett, zastępca Dyrektora ds. nauk społecznych w OSUCCC-James. Nie ulega wątpliwości, że wczesne wykrycie i właściwe leczenie w stosownym czasie mogą zwiększyć szanse przeżycia kolejnych pięciu lat nawet do 98 procent. Do tej pory nie było wiadomo, jak poważne konsekwencje niesie za sobą późniejsze rozpoczęcie leczenia.

Badanie prowadzone pod kierownictwem dr Paskett zostało opublikowane zostało w internetowym wydaniu The Journal of Clinical Oncology. Naukowcy retrospektywnie zbadali 1786 kobiet włączonych do systemu Medicaid w Północnej Karolinie, u których między 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2002 r. rozpoznano raka piersi. Wykorzystano bazę danych z North Carolina Cancer Registry oraz Medicaid Claims. Dane do dalszej części badania zebrano do 31 lipca 2006 roku.

Mediana czasu od rozpoznania potwierdzonego biopsją do rozpoczęcia leczenia wynosiła 22 dni. 60 procent kobiet rozpoczęło leczenie w przeciągu 30 dni, a prawie wszystkie (90 procent) w okresie do 60 dni. Nie wykazano różnic w przeżywalności u pacjentek, które rozpoczynały terapię do 30 i do 60 dni.

Niemniej jedna na dziesięć spośród badanych przystąpiła do leczenia po upływie 60 dni od momentu zdiagnozowania nowotworu. W porównaniu z kobietami, które szybciej zostały poddane terapii, takie opóźnienie wśród pacjentek cierpiących na raka piersi w stadium zaawansowanym było związane z 85 procent wyższym ryzykiem śmierci, będącej następstwem choroby nowotworowej, oraz 66 procent wyższym ryzykiem zgonu w ogóle.

„To badanie pokazuje, że jest szansa na poprawę wyników w walce z rakiem piersi, jeżeli będziemy szybciej udzielać pomocy kobietom z nowotworem zdiagnozowanym w późnym stadium”, przekonuje dr Paskett. „Nawet jeśli terapia nie pozwala na powrót do zdrowia to wczesne jej rozpoczęcie może przedłużyć życie chorych.”

W kontekście kolejek do świadczeń i terapii w polskiej służbie zdrowia oraz kończących się pod koniec roku limitów w szpitalach onkologicznych powyższe wnioski powinny skłonić przedstawicieli instytucji decyzyjnych w tych kwestiach do reorganizacji i lepszego zarządzania dostępem do świadczeń w onkologii. Kolejki przekraczające 60 dni w świetle obecnej wiedzy medycznej wpływają na wzrost śmiertelności pacjentów. Niestety, w Polsce leczenie onkologiczne wciąż nie jest zaliczane do leczenia ratującego życie. Wierzymy, że dzięki naciskom organizacji reprezentujących pacjentów, między innymi fundacji Alivia, wkrótce uda się to zmienić.

Źródło: www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121129143535.htm

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.