Rak płuc – diagnostyka i leczenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Cichy zabójca – tak mówi się o raku płuc. To nowotwór, którego pierwsze objawy pojawiają się późno, a ponieważ są niespecyficzne, łatwo je zbagatelizować. Między innymi dlatego w Polsce raka płuc najczęściej diagnozuje się w III i IV stadium rozwoju, gdy możliwości terapeutyczne są ograniczone. Co można zrobić, aby w porę wykryć rozwijającą się chorobę? I jakie są sposoby jej leczenia?

Czujność onkologiczna

Większość nowotworów płuc rozwija się w sposób utajony do czasu aż pojawią się przerzuty. Jeśli występują wczesne objawy, najczęściej są niecharakterystyczne. Przedłużający się kaszel, chrypkę, ból w klatce piersiowej, duszność i zwiększoną męczliwość łatwo przypisać innym chorobom, zwłaszcza przewlekłym jak POChP czy niewydolność serca. Nie należy więc tych mało specyficznych objawów lekceważyć, należy je traktować jako alarmujące i dokładnie zdiagnozować. Dotyczy to szczególnie osób z grupy podwyższonego ryzyka nowotworowego:

  • powyżej 40 r.ż.,
  • z wieloletnim uzależnieniem od tytoniu,
  • z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP),
  • narażonych na ekspozycję szkodliwych czynników zawodowych lub środowiskowych.
Uważne przyglądanie się pracy własnego organizmu oraz zgłaszanie lekarzowi zarówno nowych, jak i długotrwałych dolegliwości, pozwala zachować czujność onkologiczną. Dzięki niej można rozpoznać chorobę nowotworową na wczesnym etapie i podjąć skuteczne leczenie.

Badania diagnostyczne

Pierwszym krokiem w diagnostyce raka płuc jest badanie rentgenowskie – RTG klatki piersiowej. Jeśli wyniki okazują się niepokojące, np. ukazują zmiany nowotworowe w śródpiersiu, niedodmę lub rozedmę, wykonuje się tomografię komputerową (TK).

Tomografia komputerowa, podobnie jak RTG klatki piersiowej, bazuje na promieniowaniu jonizującym. Badanie jest bezpieczne i mało inwazyjne. Tomograf komputerowy prześwietla narząd pod różnym kątem. Wykonuje serię zdjęć i tworzy dokładny obraz badanego obszaru (z uwzględnieniem tkanek kostnych i miękkich).

W diagnostyce onkologicznej dąży się do jak najszybszego wykonania badań mikroskopowych i cytologicznych. Dlatego po tomografii komputerowej Pacjent zostaje skierowany na bronchoskopię – badanie endoskopowe, które służy do oceny dróg oddechowych, pobrania fragmentów zmienionej chorobowo tkanki wysyła się do oceny histopatologicznej, aby zdiagnozować nowotwór, określić jego rodzaj i stopień złośliwości. W oparciu o otrzymany wynik histopatologiczny ustala się drogę leczenia.

Wyróżnia się dwa główne typy raka płuc – drobnokomórkowego (DRP) i niedrobnokomórkowego (NDRP). Nazwy odnoszą się do ich cech morfologicznych widocznych pod mikroskopem. Rak płuc niedrobnokomórkowy występuje w 80% przypadków, z czego ponad połowa rozpoznań dotyczy raka gruczołowego. W 10-20% NDRP jest uwarunkowany genetycznie. Przy podejrzeniu mutacji genów rozszerza się diagnostykę o badania specjalistyczne. Po potwierdzeniu gruczolakoraka z obecnością określonych mutacji w genach w leczeniu stosuje się terapię celowaną.

Metody leczenia

Sposób leczenia raka płuc zależy od rodzaju nowotworu, stopnia jego zaawansowania, a także ogólnego stanu zdrowia Pacjenta. Zasadniczo istnieją trzy drogi postępowania: operacyjna, z zastosowaniem chemioterapii i/lub immunoterapii i radioterapii oraz objawowe.

Do leczenia radykalnego kwalifikują się osoby z wykrytym nowotworem na wczesnym jej etapie oraz dobrze rokujące. Zaleca się, aby operacje były przeprowadzane w sposób możliwie jak najmniej inwazyjny, przy pomocy nowoczesnych narzędzi laparoskopowych bądź systemów robotycznych.

Obecnie standardowym postępowaniem jest terapia skojarzona, która polega na stosowaniu różnych technik chirurgicznych, chemio- i radioterapeutycznych. Coraz częściej stosuje się również immunoterapię. Dobre wyniki leczenia przynosi połączenie zabiegu tokachirurgicznego z chemioterapią, jednak z tego rozwiązania może skorzystać tylko część Pacjentów będących we wczesnym stadium choroby.

Warto pamiętać, że w ośrodkach badań klinicznych dostępne są bezpłatne badanie kliniczne dla Pacjentów z rakiem płuc. Obecnie w prowadzone są badania kliniczne PYRAMID-1 przeznaczone jest dla Pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) i określoną mutacją w genie HER2. Badanie ocenia bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku pirotynib w porównaniu z docetakselem (zarejestrowanym lekiem przeciwnowotworowym) pod względem oddziaływania na NDRP, w przypadku którego nie wystąpiła odpowiedź na chemioterapię.

Im wcześniej wykryty rak płuc, tym lepsze rokowania leczenia. Dlatego tak ważne są okresowe badania profilaktyczne w grupach szczególnie narażonych i zachowanie czujności onkologicznej.

Autor: Lek. spec. Tomasz Mydłowski internista, pulmonolog w Salve Medica

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.