Terapia CAR-T w leczeniu chłoniaka grudkowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

22 kwietnia Europejska Agencja Leków zatwierdziła nowe wskazanie do stosowania terapii CAR-T Yescarta (axicabtagene ciloleucel) – leczenie nawrotowego chłoniaka grudkowego. Terapia może być zastosowania, gdy nastąpiła progresja choroby mimo zastosowania co najmniej trzech opcji terapeutycznych. Decyzja o dopuszczeniu terapii CAR-T w nowym wskazaniu została podjęta na podstawie wyników badania klinicznego II fazy ZUMA-5. Jest to już druga dostępna w UE technologia CAR-T możliwa do zastosowania u pacjentów z chłoniakiem grudkowym.

Chłoniak grudkowy jest nowotworem rozwijającym się w białych krwinkach (głównie limfocytach B), układzie chłonnym i w szpiku kostnym. W przypadku chłoniaka grudkowego w początkowym stadium rozwoju możliwe jest osiągnięcie trwałej remisji. Pacjenci z zaawansowaną postacią choroby nie mają jednak dostępu do terapii ukierunkowanej na wyleczenie. Dostępne opcje terapeutyczne pozwalają wydłużać czas do kolejnego nawrotu. Nie ma ustalonego jednego standardu leczenia w przypadku nawrotu choroby. Dostępne są różne opcje chemioterapii, immunoterapia rytuksymabem oraz autotransplantacja szpiku. Pozytywne wyniki badań klinicznych pokazują, że chorzy z opornym i nawrotowym chłoniakiem grudkowym zyskują nową, skuteczną opcję leczenia – terapię CAR-T.

Czym jest terapia CAR-T?

Metoda CAR-T polega na genetycznej modyfikacji komórek układu odpornościowego – limfocytów T – w taki sposób, by stały się zdolne do rozpoznawania i eliminacji komórek nowotworowych.

Limfocyty T pobrane od pacjenta są poddawane modyfikacjom genetycznym, dzięki którym zyskują na swojej powierzchni chimeryczne receptory antygenowe (CAR). Mają one zdolność do łączenia się z antygenami CD19. Ich obecność jest charakterystyczna dla niektórych nowotworów krwi, w tym chłoniaków wywodzących się z komórek B, jakim jest właśnie chłoniak grudkowy. Połączenie limfocytu CAR-T a antygenem CD19 jest sygnałem dla układu odpornościowego, że ma do czynienia z komórką, którą trzeba zwalczyć. Z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów odporności dochodzi do zniszczenia komórek nowotworowych.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Badanie ZUMA-5

W badaniu wzięło udział 153 pacjentów chorujących na chłoniaka grudkowego (123) lub chłoniaka strefy brzeżnej, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwie linie leczenia, w tym przeciwciała anty-CD20 (np. rytuksymab) w połączeniu z chemioterapią. Od pacjentów pobrano ich własne limfocyty T w procesie zwanym leukaferezą. W celu utrzymania kontroli nad chorobą do czasu zmodyfikowania limfocytów pacjentów poddano chemioterapii.

Spośród 123 pacjentów z chłoniakiem grudkowym, którzy przeszli leukaferezę, zmodyfikowane limfocyty otrzymało 120 pacjentów. Analiza skuteczności leczenia mogła być przeprowadzona tylko u pacjentów, którzy wystarczająco długo uczestniczyli w badaniu klinicznym, dlatego zaprezentowane wyniki obejmują 81 pacjentów z chłoniakiem grudkowym. Odpowiedź na terapię CAR-T zaobserwowano u 91% pacjentów, w tym u 60% była to odpowiedź całkowita a u 31% częściowa. Mediana czasu trwania odpowiedzi nie została osiągnięta. Po roku od zaobserwowania pierwszych efektów terapii CAR-T w remisji pozostawało 76% pacjentów. Po 18 miesiącach odsetek ten wynosił natomiast 74%.

Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 86% poddawanych terapii CAR-T. Najczęściej występowały cytopenia (zmniejszenie liczby komórek krwi) oraz infekcje. Zespół uwalniania cytokin wystąpił u 82% pacjentów lecz jedynie u 7% miał postać ciężką. Neurotoksyczność zaobserwowano u 59% pacjentów, a u 19% miała ona postać ciężką. W wyniku działań niepożądanych zmarło 4 pacjentów biorących udział w badaniu.

Czy dostępne są inne terapie CAR-T stosowane w leczeniu chłoniaka grudkowego?

Oprócz Yescarta w UE dostępna jest od niedawna jeszcze jedna terapia CAR-T – Kymriah – która została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w leczeniu nawrotowego chłoniaka grudkowego 24 marca. W odróżnieniu jednak od Yescarta Kymriah została dopuszczona w przypadku gdy progresja choroby nastąpi po wykorzystaniu co najmniej dwóch linii leczenia. Decyzja EMA została podjęta na podstawie wyników badania klinicznego II fazy ELARA. Wykazano w nim, że odpowiedź na terapię CAR-T uzyskało 86% pacjentów, a w przypadku 69% pacjentów była to odpowiedź całkowita.

Autorka Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.ema.europa.eu/

https://hematoonkologia.pl/

https://www.fda.gov/

https://ascopost.com/news/

https://www.ema.europa.eu/

https://www.novartis.com/

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.