Trastuzumab – 6 czy 12 miesięcy?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W październikowym (2018) numerze Clinical Oncology News ukazały się doniesienia na temat możliwości skrócenia leczenia trastuzumabem (herceptyna) z 12. do 6. miesięcy (1). Doniesienia oparte są na wynikach badania klinicznego PERSPEPHONE przeprowadzonego w 152 ośrodkach w Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 4 tysięcy pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnej fazie zaawansowania. Kobiety przydzielono losowo do grupy otrzymującej lek przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio, po 4,9 latach naukowcy ocenili przeżycie wolne od choroby w obu badanych grupach i nie stwierdzili istotnych różnic.

Wniosek: skuteczność leczenia przez 6 miesięcy jest podobna do podawania leku przez okres 12 miesięcy. Wykazano ponadto, że skrócenie podawania leku do 6 miesięcy zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu terapii na serce, tzw. kardiotoksyczność prowadzącą w niektórych przypadkach do niewydolności serca a nawet zgonów (2). Na skuteczność 6-miesięcznej terapii herceptyną nie miała również wpływu stosowana u pacjentek chemioterapia (antracykliny, taksany, jak również złożonej: cyklofosfamid, metotreksat i fluorouracyl).

Wstępne wyniki badania PERSPEPHONE budzą wiele dyskusje wśród naukowców. Z jednej strony, konieczny jest dłuższy okres obserwacji pacjentek leczonych przez okres 6-miesięcy, z drugiej zaś wyniki badania PERSPEPHONE dają alternatywę pacjentkom, u których trzeba skrócić okres leczenia trastuzumabem. Dr Nelly G. Adel z Touro College of Pharmacy w Nowym Yorku podkreśla, że podejmując decyzję o skróceniu leczenia trastuzumabem pacjentek z HER-2 dodatnim rakiem piersi, lekarz powinien wziąć pod uwagę specyfikę tej choroby.

Autor: Justyna Pluta

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Źródła:
  1. www.clinicaloncology.com/Breast-Cancer/Article/10-18/Has-the-Case-Been-Made-for-Shorter-Trastuzumab-Rx-/52943
  2. Kardiologia Polska 2013; 71, 7: 691–694; DOI: 10.5603/KP.2013.0155

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.