Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori może zmniejszać ryzyko raka żołądka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Helicobacter pylori to powszechne zakażenie bakteryjne, które występuje u ponad połowy populacji na świecie. Jest związane z zachorowaniem na raka żołądka, ale dotychczas brakowało danych, które jasno wskazałyby, czy wyleczenie zakażenia zmniejsza ryzyko zachorowania.

Krewni pierwszego stopnia (rodzice, dzieci i rodzeństwo) osób, które zachorowały na raka żołądka mają dwu-, trzykrotnie większe ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu. Wynika to z występowania wspólnych czynników ryzyka u pacjentów oraz u ich bliskich, takich jak ekspozycja na bakterię Helicobacter pylori oraz cechy genetyczne, które mogą wpływać na odpowiedź układu odpornościowego w sytuacji zakażenia tą bakterią. Wśród członków rodzin pacjentów z rakiem żołądka częściej występuje zakażenie tą bakterią niż w populacji ogólnej a zmiany przedrakowe w błonie śluzowej żołądka są u tych osób bardziej poważne.

Uczestnikami badania było 1676 osób, które miały krewnego pierwszego stopnia, który zachorował na raka żołądka i u których wykryto zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Połowa z nich przez tydzień przyjmowała leki mające na celu wyleczenie zakażenia a druga połowa otrzymywała placebo.

Po 9 latach rak żołądka występował u 10 osób (1,2%) z grupy leczonej i u 23 osób (2,7%) z grupy placebo. Spośród 10 osób z grupy leczonej, które zachorowały, 5 osób wciąż było zakażonych bakterią. Rak żołądka wystąpił zatem u 5 osób (0,8%), u których wyleczono zakażenie oraz u 28 osób (2,9%), u których występowało przewlekłe zakażenie.

Analizy statystyczne wykazały, że terapia przeciwko zakażeniu bakterią Helicobacter pylori zmniejsza ryzyko zachorowania u krewnych pierwszego stopnia pacjentów o 55%. Wśród osób, u których udało się pozbyć zakażenia, ryzyko rozwinięcia się raka żołądka jest mniejsze o 73% w porównaniu do osób, u których występuje przewlekłe zakażenie.

Należy zwrócić uwagę, że badanie zostało przeprowadzone wśród populacji koreańskiej, więc nie jest pewne, czy takie same wyniki uzyskanoby w populacji europejskiej. Rodzinne występowanie raka żołądka jest jednak obecne na całym świecie, więc można przyjąć z pewnym prawdopodobieństwem, że wyniki byłyby spójne również w innych populacjach etnicznych. Trzeba też pamiętać, że ryzyko zachorowania na raka żołądka jest też związane z innymi czynnikami, które nie były tutaj badane, takie jak czynniki genetyczne.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:
    1.  www.esmo.org/oncology-news/treatment-of-helicobacter-pylori-infection-may-reduce-the-risk-of-gastric-cancer-in-first-degree-relatives-of-patients-with-gastric-cancer

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.