Centrum Edukacyjne – nowe miejsce kształcenia lekarza i pacjenta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wczoraj braliśmy udział w otwarciu nowego Centrum Edukacyjnego Baxter, na ul. L.Kuczkowskiego 8 w Warszawie. Centrum będzie wspierać edukację polskich specjalistów i inicjować wprowadzanie najnowocześniejszych technologii do praktyki medycznej, a także stawia sobie za cel służyć pomocą i wsparciem edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin oraz środowisk związanych z edukacją medyczną.

Podczas otwarcia odbyła się również debata w której wzięli udział m.in. minister Zbigniew Król, prezeska Polskiej Unii Organizacji Pacjentów Beata Ambroziewicz, przedstawicielka pielęgniarek i sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych Aneta Trzcińska, a także prof. Klęk, prof. Geller oraz prof. Książek.

Podczas debaty dyskutowano o kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych oraz o wyzwaniach, na które może odpowiedzieć Centrum Edukacyjne Baxter. Wśród nich m.in. problem naboru: w kadrach lekarskich obserwujemy coraz większą liczbę chętnych w ramach naboru, a odwrotną tendencję w kadrach pielęgniarskich.

Zwracano uwagę na możliwe usprawnienia systemu edukacyjnego dla kadr – praktyczne wdrażanie się w innowacje, korzystanie z nowoczesnych technologii, telemedycyny i szkoleń online, czy rozszerzanie kompetencji miękkich przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Jako konieczne można wypunktować szkolenia symulacyjne, a także dodatkowe szkolenia z obszaru żywienia klinicznego.
Równie istotna jest edukacja pacjentów, w zakresie terapii innowacyjnych, terapii wspomagających ale także podstawowa edukacja i zaufanie do systemu ochrony zdrowia – tak aby wyeliminować stosowanie metod alternatywnych. Tu bardzo istotną rolę odgrywają pielęgniarki.

Centrum Edukacyjne Baxter stawia sobie za cel być miejscem, które zadba o wyższy poziom edukacji w ochronie zdrowia – pamiętajmy, że to bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki leczenia.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

blank

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.

blank