KRS 0000358654

Czy Narodowemu Funduszowi Zdrowia zabraknie na leczenie raka?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Z informacji zebranych przez Fundację Alivia wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia może mieć kłopoty z pokryciem wydatków na finansowanie leczenia raka. Od stycznia wartość nielimitowanych świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji wyniosła 266,5 mln zł. W przypadku wszystkich rodzajów świadczeń w onkologii zaległości tylko na Mazowszu to ponad 190 mln zł. Minister zdrowia podpisuje porozumienia płacowe z kolejnymi grupami zawodowymi, a na leczenie zaczyna brakować pieniędzy. Dzisiaj już wiemy, że ustawa o przeznaczeniu 6% na publiczne finansowanie ochrony zdrowia pójdzie na pokrycie kosztów pensji. Pacjenci tych pieniędzy nie zobaczą mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia i dodaje nie zostawimy sytuacji bez odpowiedzi. W przyszłym tygodniu planujemy przedstawić problem Panu Premierowi. Pokażemy, że te liczby przekładają się na dramatyczną sytuację pacjentów. Pieniędzy brakuje m.in. na sfinansowanie leków wprowadzonych ostatnio do refundacji.

System opieki onkologicznej działa w oparciu o finansowanie świadczeń. Znaczna ich część jest nielimitowana, czyli ośrodki mogą zwrócić się do NFZ o pokrycie kosztu wszystkich procedur, również w przypadku, gdy przekraczają one wartość kontraktu zawartego z Funduszem. Podstawowe kategorie to wydatki na leki (w ramach programów lekowych, katalogu chemioterapii) oraz wydatki na pozostałe świadczenia w ramach pakietu onkologicznego oraz poza nim. Z informacji pozyskanych przez Fundację Onkologiczną Alivia wynika, że tylko na Mazowszu od stycznia 2018 r. różnica w koszcie pokrytych i zaraportowanych świadczeń wyniosła ponad 190 mln zł. Pomimo kilku zapytań, dotychczas Fundacji nie udało się uzyskać informacji o sytuacji w innych województwach.

Wartość świadczeń (w zł)
Rodzaj Sprawozdanych Sfinansowanych Różnica
Katalog chemioterapii 182 764 859,48 139 988 276,15 42 776 583,33
Programy lekowe 222 318 967,88 170 215 101,94 52 103 865,84
Poza pakietem 103 056 279,16 82 575 588,67 20 480 690,49
W ramach pakietu 234 167 997,87 156 583 760,20 77 584 237,67

Tabela 1. Dane dot. różnicy w wartości świadczeń onkologicznych sprawozdanych do rozliczenia i zapłaconych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w 2018 r. Opracowanie własne.

Jedynymi danymi, które są dostępne jest zestawienie przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które dotyczy wyłącznie niesfinansowanych świadczeń nielimitowanych udzielanych w trybie hospitalizacji. Ich wartość dla całego kraju przekroczyła 266 mln zł. Najgorzej jest w województwie mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

Problem dotyczy również sfinansowania leków, których bardzo potrzebują pacjenci onkologiczni. W ostatnim czasie refundacją objęto wiele terapii, na które czekali chorzy w całym kraju. Jednak ze względu na brak środków konkursy rozpisywane przez Oddziały Wojewódzkie NFZ albo przeciągają się albo ich wartość nie pozwala na pokrycie kosztu ani jednej terapii. Przykładem jest chociażby Małopolska, gdzie nowy program leczenia chłoniaka Hodgkina zakontraktowano w trzech ośrodkach za jeden-dwa punkty, czyli kilka złotych. Ośrodki za takie pieniądze nie kupią potrzebnego leku wartego wiele tysięcy złotych, a od jakiegoś czasu nie mogą przesuwać pieniędzy pomiędzy programami lekowymi, dzięki czemu byłoby łatwiej zażegnać problem. Dzieje się tak pomimo tego, że wszystkie leki na liście refundacyjnej są świadczeniami gwarantowanymi i pacjent ma bezwzględne prawo do ich otrzymania.

Oczekujemy wyjaśnień skąd wzięły się takie problemy i jak zapobiec negatywnym skutkom dla pacjentów. Jednak podpisywanie kolejnych porozumień płacowych o miliardowych skutkach finansowych przez ministra sprawie nie pomaga. Jeżeli z tego powodu zabraknie środków, to będzie świadczyło o wielkiej nieodpowiedzialności rządu komentuje Bartosz Poliński.

Dokumenty źródłowe są dostępne tutaj i tutaj.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.