KRS 0000358654

VI konferencja „Polityka Lekowa”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dziś bierzemy udział w szóstej konferencji Pulsu Medycyny dotyczącej polityki lekowej, na której omawiany był przyjęty już dokument „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022”

Podczas debat omawiane były zagadnienia produkcji leków w Polsce, a minister Marcin Czech przypominał najważniejsze założenia dokumentu Polityki Lekowej. Jak podkreślali paneliści dokument został stworzony ponad podziałami i gwarantuje przemysłowi farmaceutycznemu stabilność i przejrzystość. Wpisuje się także w strategię rozwoju kraju i reindustrializacji przemysłu farmaceutycznego. Zauważono jednak, że harmonogram wprowadzania zmian wymaga dopracowania, Prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska Irena Rej zwracała uwagę na niekompletny plan prac i przewidywała przedłużone prace na ścieżce legislacyjnej.

Minister Czech opisał cele i założenia dokumentu, dotyczące m.in. dostępności, jakości i bezpieczeństwa farmakoterapii, a także profilaktyki pierwotnej, dostępności rynkowej, dostępności refundacyjnej leków, przejrzystości procesu refundacji, jakości dostarczanych leków oraz wzrostu prowadzonych badań klinicznych. Jak podkreślał Minister Czech dokument jest owocem prac ponad 200 podmiotów, m.in.: Ministerstwa Zdrowia, AOTMIT, GIF, GIS, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także konsultantów krajowych, Narodowego Instytut Leków, przy czynnym udziale partnerów społecznych i organizacji pacjenckich.

Ostatnią debatę zdominował temat profilaktyki pierwotnej szczepień i wyzwań, jakie stoją przed państwem wobec zagrożenia niedoszczepieniem. Podkreślano powszechną niewiedzę i rolę wszystkich podmiotów w szerzeniu przystępnej wiedzy o szczepieniach. Jak mówiła doktor Karolina Zioło-Pużyk, przedstawicielka akcji edukacyjnej „Zaszczep się wiedzą”: „bycie antyszczepionkowcem może być atrakcyjne, i z tym należy walczyć”.

Minister Czech podkreślał, że edukacja i odpowiednia komunikacja pozwoli włączyć społeczeństwo w aktywną profilaktykę pierwotną. Zdrowie publiczne ma wsparcie w polityce lekowej, a także wsparcie, również finansowe w działaniach Ministerstwa. Toczą się prace nad finansowaniem i współfinansowaniem szczepień ochronnych. Na szczęście obserujemy, że ruchy proszczepionkowe są coraz silniesze.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.