Istotna zmiana na styczniowej liście refundacyjnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

20 grudnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Co konkretnie zmieniło się od ostatniej, listopadowej aktualizacji?

Refundacja nowej molekuły Niraparyb dla pacjentek z rakiem jajnika!

Do tej pory w Polsce inhibitory PARP były stosowane wyłącznie w nawrocie choroby i tylko wśród pacjentek, u których stwierdzono mutację w genach BRCA1/BRCA2. Dla chorych bez mutacji BRCA terapia nie była refundowana. Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzona zostanie zmiana w istniejącym programie B.50 leczenia raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej. Molekuła Niraparyb będzie finansowana przez NFZ. Umożliwi to terapię już w I linii leczenia podtrzymującego, niezależnie od stanu mutacji w genach BRCA1/BRCA2.

Jest to bardzo ważna, chociaż długo wyczekiwana zmiana w leczeniu podtrzymującym inhibitorami PARP. 

Niewielkie zmiany pojawią się w dwóch programach lekowych: leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi.

Ograniczenia w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej ibrutynibem (program B.92).

W kryteriach kwalifikacji w części II programu lekowego dodane zostały zapisy wyłączające pacjenta z zastosowania schematu zawierającego wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem. 

Zwiększenie dawkowania w leczeniu płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi (program B.52).

Zmiany pojawiają się też w leczeniu płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi. Modyfikacji uległ schemat dawkowania Cetuksymabu. 

Warto docenić wprowadzenie nowej molekuły, jednak trzeba pamiętać, że Polska jest wciąż daleko od standardów leczenia rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.