Kampania informacyjna PET CT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

pet ctMiło nam poinformować, że ruszyła właśnie kampania informacyjna dotycząca techniki diagnostycznej PET CT a wraz z nią portal PETCT.pl. Pomysłodawcą kampanii jest Fundacja Alivia, a wspiera nas firma Affidea.

Za pomocą kampanii chcemy przybliżyć chorym PET-CT (pozytonową tomografię komputerową), które jest najnowocześniejszym i najdokładniejszym dostępnym narzędziem diagnostycznym.

Jaki jest cel kampanii PET CT?

Każdy kto doświadcza choroby nowotworowej bądź też w kręgu swoich bliskich, rodziny, znajomych ma osoby chore na raka, zaczyna niejako doktoryzować się w tym schorzeniu. Korzysta z porad specjalistów, ale też czyta publikacje naukowe, wyszukuje informacji w internecie, aby mieć pewność, że otrzymuje najlepszą możliwą opiekę i jest diagnozowany i leczony najlepiej jak to jest możliwe, zgodnie ze światowymi standardami. Alivia od początku istnienia stawia sobie za cel docieranie z nowinkami i informacjami o najlepszych metodach diagnostyki i leczenia do swoich podopiecznych. Tą kampanią postanowiliśmy przybliżyć chorym PET-CT (pozytonową tomografię komputerową), które jest najnowocześniejszym i najdokładniejszym dostępnym narzędziem diagnostycznym. Niewiele osób wie czym jest PET-CT, chorzy nie zawsze wiedzą, że w wielu przypadkach nowotworów jest to badanie wręcz obligatoryjne, które powinno u nich zostać bezwzględnie wykonane zanim zostanie zaplanowane dalsze leczenie np. chirurgiczne. Sam prof. Orłowski, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zaznacza, że nie operuje pacjenta chorego onkologicznie bez aktualnego badania PET-CT.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Czy istnieje w Polsce problem z dostępem do badania PET CT?

Docierają do nas sygnały o tym, że w związku z wejściem w życie pakietu onkologicznego zaczęła spadać liczba badań PET-CT. Nie powinno tak być, dlatego zależy nam na uświadomieniu pacjentom i pośrednio również lekarzom, że to niezwykle precyzyjne badanie, nieocenione przy planowaniu leczenia chorego.

Chcielibyśmy, żeby pacjenci bez względu na miejsce zamieszkania (czy jest to mała miejscowość czy duże miasto) byli leczeni zgodnie z ogólnopolskimi standardami leczenia. Abyśmy nie mieli do czynienia z sytuacjami, w których np. mamy dwie osoby z takim samym typem nowotworu płuca i tylko jednej z nich zlecane jest badanie PET-CT, dzięki któremu lekarz może podjąć świadomą decyzję o dalszym planowaniu leczenia.

Co jest największą zaletą badania PET CT?

Jest to jedyne badanie, które daje możliwość oceny drobnych kilkumilimetrowych zmian nowotworowych, w tym zmian funkcjonalnych (które jeszcze nie ujawniają się np. w postaci guzka). Nie jest to możliwe do zobrazowania za pomocą innych dostępnych technik radiologicznych. PET-CT jest najnowocześniejszym i najdokładniejszym dostępnym obecnie narzędziem diagnostycznym.

Kiedy stosuje się badanie PET CT?

Zgodnie z zaleceniami nie tylko NFZ, ale również uznanych towarzystw onkologicznych z Polski i zagranicy PET-CT powinno być zlecane w wielu przypadkach nowotworów, i nie tylko. W przypadku tych pierwszych (np. chłoniaki czy rak płuca) jest to badanie obligatoryjne. Pozwala na ustalenie lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworów, oceny ich zaawansowania, ewentualnie ocenę wznowy procesu chorobowego. W niektórych typach nowotworów daje możliwość oceny skuteczności stosowanego leczenia np. chemioterapii, ustalenie procesu leczenia pacjenta onkologicznego czy planowania radioterapii. Daje możliwość oceny drobnych zmian, które nie są możliwe do zobrazowania za pomocą innych technik radiologicznych. PET-CT ma również szerokie zastosowanie w chorobach nienowotworowych, takich jak: choroby serca czy układu nerwowego.

Dowiedz się więcej: PETCT.pl

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.