Kodeks Przejrzystości

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Do 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z zasadami Kodeksu Przejrzystości, innowacyjne firmy farmaceutyczne przedstawią informacje na temat zakresu i wartości swojej współpracy ze środowiskiem medycznym. Większa transparentność ma umocnić podmiotowość pacjentów oraz ich zaufanie do lekarzy. Informacje na temat współpracy za rok 2015 zostaną umieszczone na stronach internetowych firm sygnatariuszy i będą publikowane cyklicznie, co roku. Uważamy to za słuszną i cenną dla pacjentów inicjatywę.

Proces powstawania i wprowadzania na rynek nowych leków jest skomplikowany i długotrwały. Jednym z jego kluczowych elementów jest współpraca branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym. Począwszy od badań klinicznych, poprzez edukację lekarzy, aż po system monitorowania bezpieczeństwa terapii – niemożliwy jest rozwój leków bez udziału przedstawicieli zawodów medycznych. Z drugiej strony innowacyjne firmy farmaceutyczne wspierają ciągły rozwój zawodowy lekarzy, umożliwiając im udział organizację m.in. w kongresów naukowych. Finansują w ten sposób to, na co czasem brakuje pieniędzy w publicznym systemie ochrony zdrowia i podyplomowego kształcenia lekarzy.

Dostęp do informacji na ten temat zakresu i wartości tej współpracy są jednym z istotnych warunków budowy otwartych i opartych na zaufaniu relacji w ramach systemu ochrony zdrowia. Jest to też element praw pacjentów, gdyż to właśnie merytoryczne kontakty branży ze środowiskiem medycznym w dużej mierze kształtują jakość opieki, w tym na standardy diagnostyczne i terapeutyczne.

Czym jest Kodeks Przejrzystości?

Dla innowacyjnej branży farmaceutycznej oraz środowiska medycznego oczywiste jest, że wzajemne kontakty powinny być realizowane w sposób przejrzysty, etyczny i zgodny z obowiązującym prawem. W odpowiedzi na rosnącą potrzebę transparentności w życiu publicznym na całym świecie wprowadzany jest szereg rozwiązań regulujących te kwestie. Przykładem takiej polityki jest Kodeks Przejrzystości. Dokument wypracowany w 2013 roku przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) określiła zasady udostępniania opinii informacji na temat współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych z przedstawicielom środowiska medycznego. Za adaptację i wdrożenie Kodeksu w Polsce, odpowiada Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jego sygnatariuszami są 33 firmy działające w Polsce.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Kodeks Przejrzystości umożliwia przedstawienie opinii publicznej wartości i znaczenia współpracy branży i przedstawicieli zawodów medycznych dla rozwoju medycyny i dobra pacjentów. Poprzez publikację informacji na temat wzajemnych kontaktów Kodeks wspiera budowę zaufania pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Jakie dane zostaną opublikowane?

Zgodnie z Kodeksem udostępniane będą informacje o wartości świadczeń takich jak:

  • koszty opłat rejestracyjnych oraz podróży i zakwaterowania podczas m.in. spotkań informacyjnych, promocyjnych, naukowych lub zawodowych, kongresów, konferencji, sympozjów,
  • wynagrodzeń z tytułu wszelkich usług świadczonych przez przedstawicieli zawodów medycznych na rzecz firm-sygnatariuszy Kodeksu przejrzystości.

W przypadku organizacji ochrony zdrowia upublicznieniu podlegać będą darowizny oraz świadczenia sponsoringowe.

Pierwsza publikacja danych dotyczących świadczeń przekazanych przez innowacyjne firmy farmaceutyczne roku nastąpi pod koniec czerwca 2016 roku. Raporty na temat współpracy za rok 2015 będą publikowane na stronach internetowych firm sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Dane lekarzy, którzy wyrazili na to zgodę pokazywane będą w sposób zindywidualizowany. Oznacza to, że w raportach zostanie udostępnione imię i nazwisko przedstawiciela zawodów medycznych, miejsce wykonywania przez niego działalności wraz z wysokością przekazanych świadczeń w poszczególnych kategoriach.

W przypadku lekarzy, którzy nie udzielili indywidualnej zgody na publikację ich danych lub wyrazili ją tylko dla części umów, wartość świadczeń przekazanych przez sygnatariuszy Kodeksu będzie publikowana w sposób zagregowany w danej kategorii. W identycznej formie przedstawione będą również środki przekazane lekarzom oraz placówkom ochrony zdrowia w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Informacje o Kodeksie przejrzystości i lista firm, które go przyjęły znajdują się na stronie internetowej www.kodeksprzejrzystosci.pl. Europejski wymiar Kodeksu można poznać odwiedzając stronę internetową EFPIA: www.transparency.efpia.eu.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.