KRS 0000358654

Konieczna nowelizacja planu finansowego NFZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W związku z budzącymi najwyższe zaniepokojenie sygnałami związanymi
z dramatyczną sytuacją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacja wystąpiła do Ministra Zdrowia oraz Minister Finansów z prośbą o pilną nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Od wielu miesięcy informowaliśmy opinię publiczną o trudnościach związanych ze sfinansowaniem świadczeń gwarantowanych. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy dochodziły do nas sygnały od pacjentów, lekarzy oraz zarządzających ośrodkami o braku środków na pokrycie kosztów kolejnych leków wprowadzanych na listy refundacyjne. Przykładem jest sytuacja ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, od którego ZOW NFZ oczekuje sfinansowania ze środków własnych zakupu leków wprowadzanych na kolejne listy refundacyjne. Wiemy, że podobna sytuacja ma miejsce w ośrodkach stołecznych oraz lubelskich. Ponadto, dzisiaj w jednym z portali poinformowano, że Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszt nadwykonań świadczeń onkologicznych z 2018 r. ze środków pochodzących z tegorocznego planu finansowanego Funduszu. Oznacza to, że NFZ nie jest w stanie na bieżąco finansować kosztu leczenia pacjentów onkologicznych.

Mamy prawo przypuszczać, że problemy będą w najbliższym czasie nasilać się. Zapowiedziane podniesienie wyceny niektórych rodzajów świadczeń, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji niektórych szpitali oraz realizacji ustaleń zawartych z Porozumieniem Zawodów Medycznych, rosnąca liczba oczekiwań płacowych ze strony kolejnych grup zawodowych to niektóre z przesłanek uzasadniających tę opinię.

W związku z tym prosimy o o niezwłoczną nowelizację planu finansowego NFZ. Za konieczną uznajemy również rewizję zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części odnoszącej się do poziomu nakładów publicznych na ochronę zdrowia oraz uregulowanie kwestii płacowych wobec wszystkich grup.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.