Konieczne zmiany w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W ocenie Fundacji Alivia przedstawione informacje nt. blisko rocznego funkcjonowania pilotażu KSO nie umożliwią oceny czy przyczynił się on do realizacji założonych celów.

Analiza przedstawionych informacji sugeruje, że pomysłodawcy KSO nie potrafili zaplanować projektu tak, aby odpowiadał on fundamentalnej wiedzy i dobrym praktykom z obszaru zarządzania strategicznego i operacyjnego. Przy skali tego projektu, niepokojący jest brak zdolności autorów do precyzyjnego i mierzalnego wyznaczania celów oraz ich dalszego kaskadowania. Przedstawione dane są przede wszystkim danymi dot. funkcjonowania poszczególnych procesów (tzw. KPI – key performance indicatiors), brakuje mierników rezultatu (outcome based indicators).

Smutne są wyniki prostego sprawdzenia funkcjonowania pilotażu przez Fundację Alivia z perspektywy chorego – pacjent z podejrzeniem raka płuca z Kłodzka musi jechać blisko 100 km, aby odbyć ważną i pilną wizytę u onkologa. Czy to jest sieć? Czy to jest oczekiwana koordynacja leczenia?

Na wielką pochwałę zasługuje wysiłek poszczególnych ośrodków onkologicznych, które potrafiły wdrożyć system zbierania danych. To właśnie dane, ich kompleksowość i rzetelność są najważniejsze z punktu widzenia możliwości zarządzania polską onkologią w sposób nowoczesny i efektywny. Jest to jedyna droga do poprawy sytuacji polskiego pacjenta onkologicznego.

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności