Konieczne zmiany w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W ocenie Fundacji Alivia przedstawione informacje nt. blisko rocznego funkcjonowania pilotażu KSO nie umożliwią oceny czy przyczynił się on do realizacji założonych celów.

Analiza przedstawionych informacji sugeruje, że pomysłodawcy KSO nie potrafili zaplanować projektu tak, aby odpowiadał on fundamentalnej wiedzy i dobrym praktykom z obszaru zarządzania strategicznego i operacyjnego. Przy skali tego projektu, niepokojący jest brak zdolności autorów do precyzyjnego i mierzalnego wyznaczania celów oraz ich dalszego kaskadowania. Przedstawione dane są przede wszystkim danymi dot. funkcjonowania poszczególnych procesów (tzw. KPI – key performance indicatiors), brakuje mierników rezultatu (outcome based indicators).

Smutne są wyniki prostego sprawdzenia funkcjonowania pilotażu przez Fundację Alivia z perspektywy chorego – pacjent z podejrzeniem raka płuca z Kłodzka musi jechać blisko 100 km, aby odbyć ważną i pilną wizytę u onkologa. Czy to jest sieć? Czy to jest oczekiwana koordynacja leczenia?

Na wielką pochwałę zasługuje wysiłek poszczególnych ośrodków onkologicznych, które potrafiły wdrożyć system zbierania danych. To właśnie dane, ich kompleksowość i rzetelność są najważniejsze z punktu widzenia możliwości zarządzania polską onkologią w sposób nowoczesny i efektywny. Jest to jedyna droga do poprawy sytuacji polskiego pacjenta onkologicznego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów

Aktualności