Narodowa Strategia Onkologiczna – niejasne wskaźniki przeżycia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. To strategiczny projekt dla pacjentów onkologicznych, kształtujący system opieki onkologicznej w Polsce na najbliższą dekadę i określający cele, jakie mają zostać zrealizowane, a także zapewniający ich finansowanie ze środków publicznych.

Nadrzędny cel Narodowej Strategii Onkologicznej został zdefiniowany jako wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej. Jednak definicja pojęcia przeżyć 5-letnich (five-year survival rate) dostępna w słowniku National Cancer Institute wskazuje, że jest to odsetek osób, które przeżyły 5 lat od diagnozy lub rozpoczęcia leczenia. Tak samo definiują ten wskaźnik eksperci z Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej i Krajowego Rejestru Nowotworów.

Dlatego w piśmie do Ministra Zdrowia pytamy skąd ta różnica? Co dokładnie ten wskaźnik mierzy? Jaka jest jego wartość bazowa i jaka będzie wartość docelowa? Czy nie jest to miara jakości opieki po zakończeniu leczenia onkologicznego? Jakie przesłanki naukowe stały za określeniem takiego celu? W jaki sposób tak sformułowany cel nadrzędny będzie realizował potrzeby pacjentów? Jaka instytucja będzie odpowiedzialna za mierzenie tego wskaźnika?

Pełna treść pisma do Ministerstwa jest dostępna tu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Stanowisko Fundacji Alivia na temat przygotowania Narodowej Strategii Onkologicznej można znaleźć tutaj.

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności