NFZ: Rejestry warunkują prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zapowiada się rewolucyjna zmiana w zarządzaniu polską onkologią. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje stworzyć i sfinansować system rejestrów medycznych, wykorzystywać analizę dużych zbiorów danych. Wszystko po to, żeby móc monitorować efektywność opieki oraz wydatkowania środków publicznych. Adam Niedzielski, Wiceprezes NFZ ds. Operacyjnych zapowiedział, że przy kolejnym kontraktowaniu świadczeń jakość będzie coraz bardziej premiowana. Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia podkreślił, że obecnie tworzenie rejestrów jest oczywistym kierunkiem działań. Zapowiadane zmiany entuzjastycznie przyjmują organizacje pacjentów.

10 września w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyły się warsztaty dotyczące mierników w opiece onkologicznej, realizowane przez Fundację MY Pacjenci w ramach projektu „Razem dla zdrowia”. Organizację wydarzenia wsparła Fundacja Onkologiczna Alivia. Patronat honorowy wydarzeniu udzieliła Polska Unia Onkologii.

Warsztaty otworzyła dyskusja dotycząca projektu wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział, że pilotaż rozwiązania w dwóch województwach ruszy na początku listopada i ma potrwać kilkanaście miesięcy. Najprawdopodobniej pierwszymi regionami, w których rozwiązanie zostanie wprowadzone będzie Dolny Śląsk i Świętokrzyskie. Niezależnie od pilotażu rozpoczną się prace nad ustawą wdrażającą międzyresortowy program kontroli chorób nowotworowych. Minister Gadomski zapowiedział, że ustawa zostanie uchwalona do połowy przyszłego roku. Prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie przedstawił koncepcję Sieci podkreślając, że w jej ramach powstaną ośrodki doskonałości, specjalizujące się w diagnostyce i leczeniu poszczególnych chorób. Przykładem takiej koncepcji są Breast Units. Wyraził również nadzieję, że krytyka środowiska akademickiego dla koncepcji z czasem stanie się bardziej konstruktywna.

W trakcie spotkania Adam Niedzielski, Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych, zapowiedział, że w przypadku braku zapewnienia środków z budżetu państwa na rejestry medyczne, Fundusz jest w stanie ponieść ten ciężar finansowy.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Potrzebujemy danych z rejestrów, aby wiedzieć, że świadczenia są realizowane w ilości i jakości świadczone przez płatnika, ale zastosowanie informacji płynących z rejestrów jest o wiele szersze. Wskazuje na efektywność gospodarczą świadczeniodawców, widzimy jako płatnik wiele możliwości i korzyści płynących z rejestrów, Rejestry warunkują prawidłowe funkcjonowanie NFZ. Nie widzimy innej metody poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej. Nie możemy sobie pozwolić na zaniedbanie w tym zakresie. W sytuacji, jeżeli by się okazało, że różne ścieżki finansowania rejestrów medycznych nie doprowadzą nas do sukcesu, to Narodowy Fundusz Zdrowia jest w stanie wziąć na siebie ciężar i odpowiedzialność finansowania i współpracy w zakresie tych rejestrów – powiedział.

Jest to decyzja zgodna z sierpniowym apelem ponad 50 organizacji pacjentów z całego kraju, które zwróciły się do resortu o zbieranie informacji dotyczących stopnia zaawansowania choroby oraz sfinansowanie rejestrów medycznych. Jesteśmy w czasie zmiany paradygmatu w opiece onkologicznej. Kończy się czas obietnic bez pokrycia, koncepcji nie do zweryfikowania. Zapowiedzi Prezesa Niedzielskiego dają nadzieję na prawdziwą politykę publiczną w tej dziedzinie. Wielka sprawa – mówi Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia.

Uporządkowanie posiadanych zasobów danych i rozpoczęcie ich analizy w celu podejmowania z ich użyciem decyzji to zupełnie nowy rozdział w działaniach płatnika. Widzimy, że NFZ odzyskał po latach straszenia likwidacją swoje siły i ofensywnie przystąpił do pokazania swojego nowego profesjonalnego i wrażliwego oblicza. Z analizy danych wynikną dobre decyzje dla płatnika i pacjentów. Zyskają ośrodki leczące skutecznie i bezpiecznie. Pacjenci zabiegali o to od lat i zabiegają nadal w związku z perspektywą tworzenia sieci onkologicznej – dodaje Ewa Borek, Prezes Zarządu Fundacji MY Pacjenci.

Na tym nie koniec. Narodowy Fundusz Zdrowia tworzy 30-osobowy zespół analityczny, który będzie badał duże zbiory danych. Wprowadzenie Big Data ma na celu wskazywanie potencjalnych podmiotów do kontroli oraz badań ścieżki pacjentów w ramach systemu. Dzięki temu będzie możliwe badanie czy diagnostyka i leczenie przebiega zgodnie z wytycznymi. Istnieją również plany analizy danych z kilku baz, w tym ZUS, dzięki czemu podejmując decyzje w ochronie zdrowia będzie możliwe branie pod uwagę również wydatków w innych dziedzinach administracji. Kilkukrotnie podczas spotkania podkreślono dobrą współpracę pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z Prezesem Niedzielskim mamy podobne spojrzenie na wykorzystanie danych. Potrzebujemy rejestrów i zmierzamy wspólnie w tym kierunku – mówił Maciej Miłkowski. Potwierdził to Adam Niedzielski. Efektywna współpraca to oczekiwanie Pana Premiera, nieporozumienia nie są dobrze widziane. Bardzo dobrze współpracuje nam się również z ministrem Januszem Cieszyńskim, z którym wspólnie pracujemy nad informatyzacją, która jest wielką szansą.

Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, stwierdził na zakończenie spotkania:
Trzeba skończyć z debatowaniem. Istnieje wiele zaawansowanych rozwiązań. Dziwi mnie, że niektóre wątki bieżącej debaty są tymi, które znam z początku swojej pracy zawodowej 46 lat temu. Jestem pozytywnie nastawiony do prac Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Trzymam Pana Premiera Morawieckiego za słowo, że ochrona zdrowia będzie priorytetem.

Kolejnym etapem prac Fundacji MY Pacjenci, realizowanych w ramach projektu „Razem dla zdrowia” dotyczących pacjentocentrycznych mierników w opiece onkologicznej jest badanie opinii pacjentów. Zostanie ono przeprowadzone w nadchodzących tygodniach. Na jego podstawie powstanie raport zawierający rekomendacje jak budować mierniki w opiece onkologicznej, które będą uwzględniały potrzeby pacjentów.

Przeczytaj więcej o naszych działaniach na rzecz rejestrów medycznych:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.