Nie ma postępów w jakości!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W poniedziałek 22 lipca skierowaliśmy do Łukasza Szumowskiego list, w którym wyrażamy zaniepokojenie niefrasobliwością i bezradnością Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zaprezentowaną podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia. Zaapelowaliśmy do Ministra Zdrowia o przekazanie pilnej informacji w sprawie stanu prac nad rejestrami medycznymi w onkologii oraz wytycznymi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w tym obszarze.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia z 17 lipca 2019 roku było poświęcone informacji Ministra Zdrowia w sprawie jakości w ochronie zdrowia. Według naszych danych stan systemu opieki onkologicznej w Polsce pozostaje dramatyczny – pacjenci nie mają dostępu do optymalnej diagnostyki i leczenia, a rejestry i wytyczne postępowania, które są podstawą uzdrowienia sytuacji i odpowiedzialnego planowania polityki zdrowotnej i wydatków na ochronę zdrowia, nie dość, że nie są należycie realizowane, to nawet nie są zaplanowane.

Fundacja Onkologiczna Alivia od wielu lat wspiera działania na rzecz powstania systemu rejestrów medycznych, umożliwiających monitorowanie jakości i efektywności opieki onkologicznej. Jedynie uzależnienie części finansowania od wyniku zdrowotnego i satysfakcji pacjenta zapewni taki kształt systemu, na który chorzy czekają, bo ich priorytetem jest zawsze odzyskanie zdrowia w możliwie godnych warunkach. Przejawem naszego zaangażowania w tę kwestię był udział w przekonaniu ministra finansów do zmiany decyzji oraz uwzględnienia w budżecie państwa na 2019 r. środków na ten cel (w projekcie ustawy budżetowej takiej kwoty nie było). Prosiliśmy o wyasygnowanie środków na budowę nowego systemu rejestrów medycznych, a nie na utrzymanie istniejących. Tworzenie takich narzędzi było również elementem porozumienia Ministra Zdrowia podpisanego z PR OZZL (art. 13-14). Mieliśmy nadzieję, że szacunek dla środków publicznych i priorytetów wyznaczonych w expose Prezesa Rady Ministrów pozwoli nadrobić wieloletnie zaległości. Liczyliśmy, że Ministerstwo Zdrowia poważnie podejdzie do realizacji tego zadania oraz publicznie składanych obietnic.

czytamy w piśmie podpisanym przez Agatę Polińską, Wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

Rejestry medyczne to narzędzie umożliwiające monitorowanie jakości i efektywności opieki onkologicznej, a tym samym planowanie polityki publicznej w oparciu o twarde dane pokazujące wynik zdrowotny chorych. Wytyczne naukowe stanowią zbiór zaleceń opartych na aktualnej wiedzy medycznej, dotyczących postępowania w danej jednostce chorobowej. Badania naukowe wskazują, że stosowanie się do tych wytycznych pozwala na uzyskanie lepszych wyników leczenia niż w przypadku braku wystandaryzowanej ścieżki pacjenta. Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Minister Zdrowia jest zobligowany opublikować wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii. Tymczasem, jak wskazuje Fundacja Onkologiczna Alivia, w obydwu obszarach nie jest znany ani aktualny stan prac, ani harmonogram opracowywania i przyjęcia poszczególnych dokumentów.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

[Z informacji przekazanych przez Zbigniewa Króla – przyp. Alivia] Jedynym rejestrem z obszaru onkologii, który zostanie sfinansowany ze środków przeznaczonych na nowe rejestry, będzie KRN. Jest to rejestr epidemiologiczny, nie kliniczny – w dodatku o wątpliwej jakości zbieranych danych, co potwierdził nawet audyt zlecony przez Ministerstwo Zdrowia, który nie może służyć za źródło informacji o jakości świadczonych usług i ich wyniku zdrowotnym. Wymienianie go w kontekście dyskusji o jakości w onkologii świadczy o głębokim niezrozumieniu przez Ministra Zbigniewa Króla funkcji i specyfiki Krajowego Rejestru Nowotworów, a także ignorowaniu potrzeby zarządzania obszarem onkologii w oparciu o rezultaty. Przypomnijmy, że leczenie onkologiczne to obszar, który rocznie pochłania co najmniej 6,5 mld złotych z publicznych środków, zatem zaskakujący się wydaje brak potrzeby zarządzania tym kosztownym obszarem w odniesieniu do uzyskiwanych wyników. Minister nie wskazał żadnego innego rejestru z obszaru onkologii, który byłby w planach resortu, ani konkretnego planu systematycznych działań mających na celu opracowanie takiego rejestru, które, jak sam powiedział, są niezbędne do jego odpowiedniego przygotowania.

mówi Agata Polińska

Zwracamy się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą
o przedstawienie informacji w sprawie:

  1. stanu prac nad rejestrami medycznymi w onkologii, w szczególności planowanej liczby rejestrów do powołania rozporządzeniami ministra zdrowia w 2019 r.
    i 2020 r.;
  2. stanu prac nad wytycznymi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wraz
    z harmonogramem ich publikacji w formie obwieszczenia ministra zdrowia.

Pismo kierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego trafiło do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniewa Króla oraz Przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa. Jest również dostępne tutaj.

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności