Nowy projekt KSO do poprawki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Mamy szereg zastrzeżeń.

Projekt zakłada rozszerzenie pilotażu krajowej sieci onkologicznej na kolejne województwa, a nie usuwa najpoważniejszych zastrzeżeń, zgłaszanych przez partnerów społecznych w trakcie prac tworzących projekt pilotażu KSO w ub. roku.

W nowelizacji brakuje m.in. możliwości porównania wyników osiąganych w ramach pilotażu z regionami nim nieobjętym. Nie ma również kryteriów wskazania regionów i ośrodków, ujętych w ramach pilotażu – wybór nie został poprzedzony analizą jakości i efektywności opieki w tych ośrodkach.

Projekt nowelizacji jest zasadniczo niezgodny z deklarowanym kierunkiem kreowania polityki zdrowotnej resortu zdrowia poprzez zarządzanie w oparciu o dane oraz efekt zdrowotny.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W związku z tym skierowaliśmy pismo do Ministra Zdrowia, w którym wzywamy do ogłoszenia informacji NFZ o wynikach pilotażu, a także apelujemy o organizację konferencji uzgodnieniowej projektu rozporządzenia, dzięki któremu będzie możliwe omówienie wyników oraz uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych.

Treść pisma jest dostępna tutaj.


DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności