Nowy projekt KSO do poprawki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Mamy szereg zastrzeżeń.

Projekt zakłada rozszerzenie pilotażu krajowej sieci onkologicznej na kolejne województwa, a nie usuwa najpoważniejszych zastrzeżeń, zgłaszanych przez partnerów społecznych w trakcie prac tworzących projekt pilotażu KSO w ub. roku.

W nowelizacji brakuje m.in. możliwości porównania wyników osiąganych w ramach pilotażu z regionami nim nieobjętym. Nie ma również kryteriów wskazania regionów i ośrodków, ujętych w ramach pilotażu – wybór nie został poprzedzony analizą jakości i efektywności opieki w tych ośrodkach.

Projekt nowelizacji jest zasadniczo niezgodny z deklarowanym kierunkiem kreowania polityki zdrowotnej resortu zdrowia poprzez zarządzanie w oparciu o dane oraz efekt zdrowotny.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

W związku z tym skierowaliśmy pismo do Ministra Zdrowia, w którym wzywamy do ogłoszenia informacji NFZ o wynikach pilotażu, a także apelujemy o organizację konferencji uzgodnieniowej projektu rozporządzenia, dzięki któremu będzie możliwe omówienie wyników oraz uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych.

Treść pisma jest dostępna tutaj.


Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.