Priorytety Ministra Zdrowia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na koniec sierpnia skierowaliśmy do nowego Ministra pismo z gratulacjami w związku z objęciem stanowiska. Wskazaliśmy jednocześnie najpilniejsze, naszym zdaniem, potrzeby polskiej onkologii. Przypominamy je:

  • Rewizja Narodowa Strategi Onkologicznej.
  • Wdrożenie europejskich standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i narzędzi informatycznych, które dostarczałyby do płatnika danych o prawidłowości przyjętych strategii leczniczych.
  • Zwiększenie nakładów na refundację świadczeń w celu poprawy wskaźników przeżyć 5-letnich.

Cieszymy się z odpowiedzi Ministera, w którym zapewnia, że wszystkie wymienione przez nas potrzeby są priorytetowe również dla Ministerstwa Zdrowia. Pełna treść pisma dostępna tutaj.

Będziemy aktywnie monitorowali wszelkie działania nowego Ministra w zakresie i liczymy na współpracę, która przyniesie długo oczekiwane zmiany dla pacjentów onkologicznych.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.