Przyjdź, posłuchaj, zabierz głos – seminarium

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

głosFundacja Watch Health Care w partnerstwie z Alivią – Fundacją Onkologiczną Osób Młodych pragnie serdecznie zaprosić wszystkich na seminarium, którego tematem będzie:

„Innowacje w onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemowych i oceny dostępności w Polsce”.

Seminarium organizowane jest w ramach realizowanego przez Fundację WHC cyklu STU seminariów pt.: „Innowacje w medycynie – ocena dostępności w Polsce” – adresowanych do decydentów, środowiska medycznego, pacjentów i przedstawicieli mediów. Ich celem jest zwrócenie uwagi na istniejące ograniczenia w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz pobudzenie debaty społecznej.

Seminarium odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie.

Wydarzenie poświęcone będzie problematyce ograniczeń dostępu do leczenia przeciwnowotworowego oraz zagadnieniom związanym z systemem zapewnienia jakości w onkologii.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Seminarium zgodził się zostać Pan Prof. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock oraz prezes Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego, jak również prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.

Program Seminarium obejmuje dwie części:

  • Wystąpienia prelegentów.
  • Debatę systemową z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do leczenia nowotworów, w ramach ograniczonych środków finansowych oraz na możliwości poprawy systemu zapewnienia jakości świadczeń onkologicznych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Poniżej znajdują się linki do zaproszenia i dokładnego programu seminarium.

ZAPROSZENIE (JPG) STR. 1
ZAPROSZENIE (JPG) STR. 2

Serdecznie zapraszamy!

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności