Rada Organizacji Pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wczoraj braliśmy udział w spotkaniu u Rzecznika Praw Pacjenta, który wystąpił z inicjatywą powołania Rady Organizacji Pacjenckich.

Do uczestnictwa w Radzie zostały zaproszone wszystkie organizacje pacjentów, które wspólnie mają wypracować kształt i obszary działania Rady. Ma ona również uczestniczyć w pracach Biura Rzecznika Praw Pacjentów.

Choć prace nad tworzeniem Rady dopiero się rozpoczęły, pojawiły się już pierwsze kwestie, którymi organizacje pacjenckie chciałyby się w przyszłości zajmować. Jako ważne zostały wskazane profilaktyka, edukacja, badania potrzeb pacjentów oraz wiedza o prawach pacjenta.

Minister Bartłomiej Chmielowiec chciałby skupić się na wprowadzeniu edukacji zdrowotnej jako przedmiotu szkolnego, oraz na wprowadzeniu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Gratulujemy inicjatywy i liczymy na współpracę wszystkich środowisk pacjentów.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.