Rada Organizacji Pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wczoraj braliśmy udział w spotkaniu u Rzecznika Praw Pacjenta, który wystąpił z inicjatywą powołania Rady Organizacji Pacjenckich.

Do uczestnictwa w Radzie zostały zaproszone wszystkie organizacje pacjentów, które wspólnie mają wypracować kształt i obszary działania Rady. Ma ona również uczestniczyć w pracach Biura Rzecznika Praw Pacjentów.

Choć prace nad tworzeniem Rady dopiero się rozpoczęły, pojawiły się już pierwsze kwestie, którymi organizacje pacjenckie chciałyby się w przyszłości zajmować. Jako ważne zostały wskazane profilaktyka, edukacja, badania potrzeb pacjentów oraz wiedza o prawach pacjenta.

Minister Bartłomiej Chmielowiec chciałby skupić się na wprowadzeniu edukacji zdrowotnej jako przedmiotu szkolnego, oraz na wprowadzeniu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Gratulujemy inicjatywy i liczymy na współpracę wszystkich środowisk pacjentów.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów

Aktualności