RPP działa w oparciu o nasze dane

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie poprawy efektywności opieki onkologicznej w Polsce. Podstawą tych działań była analiza przedstawionych m.in. przez naszą Fundację danych dotyczących problemów i potrzeb pacjentów onkologicznych.

Cieszymy się, że Biuro RPP podejmuje palące problemy chorych na raka! Jesteśmy też dumni, że przyczynkiem do tych działań były dane przedstawione w opracowaniach Fundacji. Nasze opracowanie “Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19. Perspektywy interesariuszy “część pierwsza i druga trafiły m.in. do Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Zdrowia oraz posłów i senatorów z sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia. Opracowania stały się podstawą do dyskusji dla polityków i ekspertów.

Biuro RPP podzieliło się z nami również odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia. W Ministerstwie planuje się działania mające na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów. Plany i działania resortu zakładają na pierwszym miejscu intensywne prace nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która miałaby wejść w życie do końca roku. Przypominamy nasze stanowisko ws. tego projektu.

Pełna treść pisma jest dostępna tu, a nasza odpowiedź do Rzecznika oraz komentarz do działań i planów Ministerstwa tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Aktualności