Senacka Komisja Zdrowia o KSO

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

3 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, na której wraz z ekspertami, decydentami i organizacjami pozarządowymi dyskutowaliśmy na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Wraz z Ogólnopolską Federacją Onkologiczną przedstawiliśmy nasze aktualne stanowisko na temat pilotażu Krajowej Sieci oraz apelowaliśmy o przedstawienie szczegółowego sprawozdania z efektów pilotażu.

Przewodnicząca Komisji, senator Beata Małecka-Libera zapowiedziała zwołanie kolejnego spotkania, by kontynuować dyskusję. 

W piśmie z 18.03.2021 skierowanym do Przewodniczącej przesłaliśmy pytania, których nie udało się zadać podczas posiedzenia.

W naszej opinii zbieranie danych dotyczących jakości leczenia w onkologii jest niewątpliwie rewolucyjną zmianą, od dawna oczekiwaną, którą należy za wszelką cenę utrzymać i rozszerzać na pozostałe obszary kraju. Jednak samo zbieranie danych nie stanowi jeszcze o sieci i jej właściwym funkcjonowaniu.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Celem pilotażu była ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej. Jaka jest ta ocena? Na podstawie jakich danych została opracowana?

Przedstawione na posiedzeniu komisji sukcesy pilotażu nie zostały poparte konkretnymi danymi odnoszącymi się do wszystkich placówek lub uczestniczących w pilotażu. Prosimy o przedstawienie danych pokazujących, że jakość opieki nad pacjentami w pilotażu się poprawiła.
Czy wyniki leczenia chorych są lepsze po 2 latach prowadzenia pilotażu, niż na jego początku? Czy notowany jest większy odsetek przeżyć 1-rocznych, mniej readmisji szpitalnych? Prosimy o dane wskazujące na poprawę jakości leczenia.

Pełna treść pisma jest dostępna tutaj. Mamy nadzieję, że te i pozostałe pytania zostaną zadane na następnym spotkaniu dotyczącym pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.