Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

3 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofem Łandą dotyczące możliwości wprowadzenia w Polsce ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi. W rozmowie uczestniczył prof. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, Elżbieta Kozik i Krystyna Wechmann reprezentujące Amazonki. Fundację Onkologiczną Alivia reprezentował nasz rzecznik, Wojtek Wiśniewski.

Rozmowa była konstruktywna i przebiegła w spokojnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że idea wprowadzenia ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka piersi powinna zostać wdrożona jak najszybciej. Kolejne spotkanie robocze z udziałem ekspertów medycznych, pacjentów oraz urzędników resortu, NFZ i AOTMiT odbędzie się za trzy tygodnie. Dyskutowane będą konkretne rozwiązania.

Dla przypomnienia – ośrodki kompleksowego leczenia raka piersi miały zostać wprowadzone w Polsce dwukrotnie. W 2013 roku nie zakończono prac nad zarządzeniem Prezesa NFZ. We wrześniu 2014 r. skierowano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, który miał wprowadzić odpowiednie świadczenie. Niestety, również ta próba nie zakończyła się sukcesem, pomimo determinacji organizacji pacjenckich oraz ekspertów. Jak pokazują badania naukowe, wprowadzenie wyspecjalizowanych ośrodków pozwala znacznie poprawić skuteczność leczenia pacjentek z rakiem piersi.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w sprawie.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.