Spotkanie z Ministrem Zdrowia dot. szczepień przeciw COVID-19

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Organizacje pacjentów zrzeszone w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, do których należy, obok Alivii szereg wiodących organizacji onkologicznych m.in. Fundacja OnkoCafe Razem Lepiej, Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja „Pokonaj raka”, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Omealife-Rak Piersi Nie Ogranicza, spotkały się 19 lutego Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim oraz Minister Anną Goławską.

Rozmawialiśmy o kryteriach kwalifikacji do priorytetowego szczepienia przeciw COVID-19 wśród pacjentów onkologicznych. Niestety, ze względu na trudną sytuację z dostępnością do szczepionek kryteria kwalifikacji do grup priorytetowych nie zostaną w najbliższym czasie rozszerzone. 

Jak zaznaczały organizacje pacjenckie – część chorych nadal pozostaje bez dostępu do szczepień, choć należą do grupy najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo z powodu możliwego zachorowania.

W nawiązaniu do rozmów Fundacja przedstawiła Ministrowi pismo zawierające rekomendacje dotyczące zmian kryteriów kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19 oraz przegląd literatury dotyczącej najwyższej śmiertelności wśród chorych.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Aktualności